אוקטובר 2014

 • בן עמי נגד הדר חברה לביטוח בע"מתא 2405-04 | תאריך פרסום: 26.10.2014 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה נמנעה מלציין כי באופן חישוב תגמולי ביטוח בביטוח מקיף לרכב, במקרים של "אבדן גמור" (Total Loss), מתבצעת הפחתה של רכיבים משתנים, כך שהתגמולים אותם משלמת המשיבה למבוטחיה מפחיתים מערך הרכב המבוטח. 

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעמיד סכום של שישה מליון ₪ שיחולק בין חברי הקבוצה ע"פ הוראות הסכם הפשרה. בנוסף, כל חבר קבוצה שישיב לפניה יקבל שיעור של כ-85% מערכן הריאלי של הפחתות תגמולי הביטוח שבוצעו עבורו. שיעור זה ייתכן וישתנה בהתאם לכמות הפניות אשר ייעשו לחברת הביטוח.

  למודעה>>
 • מאיר אוחיון נגד עיריית מודיעין מכבים רעותתצ 9044-06-13 | תאריך פרסום: 24.10.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה פעלה בחוסר סכמות באשר להטלת וגביית אגרת פינוי פסולת מפעל מעסקים, בשטח שיפוטה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תהא רשאית לפעול לצורך עדכון מנגנון הטלת האגרה הקבוע בחוק העזר העירוני לצורך גביית אגרה זו בעתיד. במידה ולא יעלה בידי המשיבה לעדכן את מנגנון הטלת האגרה, תחדל המשיבה מלגבות אגרה זו.

  למודעה>>
 • רועי בר טל נגד סלקום ישראל בע"מתצ 4558-12-07 | תאריך פרסום: 14.10.14 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה חייבה לקוחות בתכניות ומסלולים של תעריף משתנה על פי תעריפי זמן אוויר גבוהים ומנוגדים לתנאי ההסכמים ו/או התוכניות. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשלם את מלוא סכום חיובי היתר שנגבו כתוצאה מהתקלה וטרם הושבו למנויים, העומד על סך 582,159 ש"ח. החזר הכספים בידי המשיבה יבוצע כדלקמן: לקוחות נוכחיים של המשיבה יקבלו זיכוי ישיר לחשבונותיהם. באשר לכסף של מי שאינו לקוח של המשיבה ביום אישור ההסדר, הכסף יתרם לעמותת אילן (עבור מרכז ספורט לנכים ע"ש "ספיבק" ברמת גן). 

  למודעה>>
 • בת-שבע חזות נגד עיריית קריית מוצקין תמ 580-09-09 | תאריך פרסום: 6.10.2014 | מחוזי חיפה

  עסקינן בשתי בקשות לאישור תובענה כייצוגית אשר אוחדו לדיון אחד: תמ 580-09-09 בת-שבע חזות נ' עיריית קריית מוצקין ותצ 29333-06-12 לבני נ' עיריית קריית מוצקין.

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה שלא כדין שני תשלומי חובה – הראשון, באשר לאגרה הנגבית מכוח חוק עזר של העירייה בנוגע לפינוי אשפה ופסולת, והשני, אגרה הנגבית בעבור טיפול ברכבי כיבוי האש השייכים למשיבה. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תחליף בתוך שלוש שנים את כל מכלי האשפה של חברי הקבוצה המיוצגת. בנוסף, החיוב הקבוע בו חייבים תושבי העיר נשוא דיון זה יבוטל, כך שמעתה יחויבו תושבי העיר רק בסכומים המותרים ע"פ חוק העזר העירוני. במקביל, בין השנים 2015-2019 תזכה המשיבה את חברי הקבוצה בכל סכום העולה על 139.73 ₪ בעבור אגרת אשפה, כך שלמעשה ישלמו בשנים אלה את סכום האגרה הקבוע לשנת 2014. לבסוף, בשנת 2020, תפעל המשיבה לעריכת תחשיב מחודש של אגרת האשפה, שיובא לאישורו של משרד הפנים.

   


   

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD