אוגוסט 2014

 • איגור גונופולסקי נגד רכבת ישראל בע"מתא (ב"ש) 1300-07 | תאריך פרסום: 28.8.2014 | מחוזי באר שבע

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את הוראות חוק ותקנות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות הנעים בכיסאות גלגלים, באופן המקפח את זכותם לנגישות והיא התמקדה בשלוש הפרות עיקריות את ההוראות הללו: (א) קביעת נוהל פנימי ברכבת ישראל לפיו רק בנוכחות של מנהל התחנה יתואמו נסיעות למוגבלים; (ב) אי תיאום נסיעות למוגבלים בימי לחץ (ימים א' ו-ה'); (ג)  אי הורדת נוסע מוגבל בתחנת היעד חרף תיאום נסיעה ואישורה.

  בהסדר הפשרה נקבע כי חברי הקבוצה הזכאים לפיצוי, יהיו זכאים לנסיעה חופשית, ללא עלות, בכל קווי המשיבה, למשך פרק זמן של שנה קלנדרית אחת, שתחילתה 60 ימים לאחר אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט. לצורך הפיצוי יונפק כרטיס רב-קו שעלות הנפקתו תהה על המשיבה, אשר יהיה בתוקף במשך תקופת הפיצוי. לשם כך, יהא על חברי הקבוצה הזכאית לפיצוי המעוניינים במימוש הפיצוי להגיע לאחת מעמדות ההנפקה של המשיבה, כפי שיפורסמו באתר האינטרנט שלה, להציג תעודה מזהה או רישיון נהיגה תקף; להציג תעודה של המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון, המאשרת את הנכות; וכן להסכים להצטלם לצורך הנפקת כרטיס רב-קו. בתום תקופת הפיצוי יפוג תוקפם של כרטיסי הרב-קו.

  1. 

  למודעה>>
 • טל רבי נגד גרופר קניות חברתיות בע"מ ת.צ. (ת"א) 10440-07-12 | תאריך פרסום: 27.8.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, המפעילה אתר אינטרנט, אינה מאפשרת ללקוחותיה שנרשמו לשירות קבלת הודעות דוא"ל יומיות, להסיר את כתובת הדוא"ל שלהם משירות זה ולהפסיק את קבלת ההודעות וממשיכה במשלוח הודעות גם למי ששיגר הודעת הסרה ובכך הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב-1982 וכן את הוראות חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א-1981. בנוסף נטען כי המשיבה אינה מציינת בכותרת ההודעה היומית את המילה "פרסומת" ובכך מפרה את הוראות סעיף 30א(ה) לחוק הבזק. טענות נוספות היו לעניין אי ציון כתובת תקפה של המפרסם ברשת האינטרנט לצורך מתן הודעת סירוב, טענה כי לא ניתן היה לשלוח הודעת סירוב בדרך אפשרית למשלוח הודעת סירוב שהינה פשוטה וסבירה בנסיבות העניין וכי יש בדברי הפרסומת כדי להטעות. 

  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשנה את האופן בו ניתן להסיר כתובת דוא"ל מרשימות התפוצה השונות של שירות ההודעות. בנוסף, תוסיף את המילה "פרסומת" לכותרת ההודעות היומיות הנשלחות על ידה. כמו כן, התווסף לכתובת המשיבה, ממנה נשלחות ההודעות היומיות, המלל "NO REPLY"  ובתחתית ההודעות הוסף המלל: "אין להשיב למיל זה". כמו כן נקבע כי המשיבה תעניק תרומה כספית בסכום כולל של 100,000 ₪, שתוענק לארגון "לתת- סיוע הומניטרי ישראלי" ותעמיד הטבה למנויי שירות ההודעות ששוויה המצטבר עומד על מיליוני שקלים. אופי ההטבה הינו מתן סכום של 10₪ לצורך ביצוע רכישות באתר, וההטבה תוענק באמצעות קוד הטבה שיימסר לכל אחד ממנוייה. המשיבה תיידע את המנויים על קבלת ההטבה יחד עם קוד ההטבה, במסגרת ההודעות היומיות ותציין זאת גם באתר. קוד ההטבה יעמוד למימוש למשך 48 שעות מעת מסירתו.

   

  1. 

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD