יולי 2014

 • רוית לוי נגד החברה לייצור משקאות קלים בע"מת"צ 14282-11-13 | תאריך פרסום: 23.7.14 | מחוזי ת"א

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, המשווקת ומייצרת משקאות מוגזים המכונים בשמות פירות, מטעה את לקוחותיה המצפים למצוא כמות כלשהי של רכיבי פרי במשקה. לפי טענת המבקשת, המשיבה בחרה לנקוט בעמימות באשר לתכולת הפרי במשקה ועברה על תקנות בריאות הציבור הקובעות שיש לסמן שהמוצר אינו מכיל פרי. בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תוסיף את הסימון "לא מכיל פרי" על גבי אריזות מוצריה. בנוסף, תתרום משקאות ממגוון המשקאות אותם היא מייצרת ומשווקת בשווי 200,000 ₪ לעמותות שונות המסייעות לנזקקים (ע"פ המחיר לצרכן).

  למודעה>>
 • פלונית נגד הראל חברה לביטוח בע"מת"צ 9952-07-14 | תאריך פרסום: 21.07.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, הפרת חובה חקוקה וכן ביצעה עוולה לפי פקודות הנזיקין בשימושה בסעיף מתנה בפוליסת הביטוח.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תבטל באופן רטרואקטיבי, החל מיום 01.01.2006 כל סעיף מתנה בפוליסות הבריאות שלה. כמו כן, סעיף זה לא ישמש כבסיס לדחיית תביעה של מבוטחים. הנתבעת תעדכן הן את כלל מבוטחיה בביטוח הבריאות והן את הגורמים המתאימים אצל בעלי הפוליסות אודות השינוי שבוצע. בנוסף, 120 יום ממועד אישור הסדר הפשרה, תזכה המשיבה בתגמולי ביטוח בסכום הרלוונטי את חברות הקבוצה שפנו אליה בעבר. בנוסף, נקבע כי המשיבה לא תדחה מטעמי התיישנות תביעות של חברות הקבוצה לקבלת תגמולי ביטוח בקשר עם הפרק העוסק בבדיקות לנשים בהריון וטיפולי פוריות, כל עוד הוגשו בפרק הזמן שלא עולה על שלושה חודשים מיום משלוח הודעת העדכון וכן לא תדחה, גם לאחר מועד זה, מטעמי התיישנות, תביעה בגין מקרה ביטוח שאירע לחברת קבוצה, אשר יוגש לה בתוך שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח על פי הפוליסה. כן יתאפשר, למי שהגיש תביעה בתוך שלושת החודשים הקבועים, לבצע השלמת מסמכים, ככל שנדרש, בתוך פרק זמן של שלושה חודשים נוספים מיום קבלת הודעת הראל המודיעה למבוטח כי קיים צורך בהשלמת מסמכים.

  למודעה>>
 • צבי זגלשטיין נגד שטראוס גרופ בע"מת"צ 20040-10-11 | תאריך פרסום: 17.07.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי בחטיפים של המשיבה נשוא התובענה, הכוללים שוקולדים וחטיפי שוקולד למיניהם, ישנם חומרים זרים אשר דבר קיומם במוצר לא הובא לידיעת ציבור הצרכנים.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשנה את מפרטי ההדבקה על עטיפות המוצרים באופן אשר יקטין בצורה מהותית את האפשרות להימצאות שאריות של חומרי אריזה על גבי המוצרים. בנוסף, המשיבה התחייבה להעניק הטבה לציבור בדמות מתן הנחות ללקוחותיה או תרומת מוצרים בעין או שילוב בניהם בסכום כולל של 900,000 ש"ח באופן הבא: המשיבה תערוך מבצעי הנחות שבמסגרתם תמכור ללקוחותיה חטיפי שוקולד במחיר הנמוך ב-15% לפחות ממחיר המחירון שבו היא משווקת אותם לציבור, כאשר המבצע ישווק במארזים שונים, לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים. במקביל, בתקופת ההנחה ובמסגרתה, תתרום המשיבה לעמותת "לתת" ו/או לעמותת "לקט ישראל" מוצרים כך ששוי ההטבה ממבצעי ההנחות יעמדו על 800,000 ש"ח ושווי ההטבה מתרומות יעמוד על 100,000 ש"ח.

  למודעה>>
 • אלון אלשלום נגד אלם מילא בע"מת"צ 52961-03-12 | תאריך פרסום: 14.07.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה נוהגת למכור למעסיקים פוטנציאליים את המידע הנאסף על ידה, בנוגע למי שעוברים אצלה מבדקי התאמה לעבודה, או לעשות במידע זה שימוש מסחרי אחר וזאת מבלי לבקש ומבלי לקבל הסכמה מדעת של הנבדק כנדרש כדין.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתאים ותבהיר את ההנחיה בטופס ההסכמה עליו חותמים הנבדקים להנחיה שהתקבלה על ידי רשם מאגר המידע. בנוסף, המשיבה תמחק או תהפוך לאנונימיות את כל תוצאות המבדקים השמורים אצלה וכן תמנע מלשמור תוצאות של נבדקים בתקופה העולה על שישה חודשים למעט אם התקבלה הסכמה מפורשת של הנבדק לכך.

  למודעה>>
 • צדי מור חיים נגד בנק הפועלים בע"מת"צ 33018-11-13 | תאריך פרסום: 07.07.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה ביתר ובניגוד לדין דמי ניהול בחשבונות ניירות ערך, וזאת על דרך של ייקור דמי הניהול באופן חד צדדי ובניגוד לחוזה הקיים בין הנתבעת לחברי הקבוצה המיוצגת. בנוסף נטען כי הנתבעת גבתה דמי ניהול מקסימליים על הרבעון הראשון של שנת 2013 על אף שברבעון זה היו אמורים לחול תעריפים נמוכים יותר.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לחברי הקבוצה את כספי הגבייה ביתר בשווי של 806,000 ש"ח כאשר לכל לקוח יינתן זיכוי ישירות לחשבונו על פי חישוב פרטני של הזיכוי המגיע לו בהתאם לגביית היתר שבוצעה בחשבונו.

  למודעה>>
 • דיקלה ברנס נגד המרכז הבריאותית"צ 29956-02-14 | תאריך פרסום: 07.07.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מסרבת לקבל לידה בחזרה מוצר אשר נרכש באחת מחנויות הרשת שלה וניתן כמתנה לצד שלישי. על פי הטענה המשיבה מסרבת ליתן בעבור מוצר זה החזר כספי או זיכוי לרכישת מוצרים אחרים בחנות באותו השווי וזאת על אף שתקנות הגנת הצרכן חלות גם על צד שלישי שקיבל מוצר במתנה.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הקבוצה המיוצגת תכלול את הצרכנים אשר קיבלו מוצר של המשיבה במתנה, ביקשו להחליפו וסורבו. במסגרת הסדר הפשרה תחדד החברה את נהלי החזרת המוצרים במקרה של צד שלישי וכן תרענן את ההנחיות לעובדים. בנוסף, יינתנו שוברי הנחה על סך 15% לרכישה בחנויות החברה עבור לקוחות שיציהרו בכתב כי הינם חלק מחברי הקבוצה.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD