יוני 2014

 • פנינה ברוט נגד פרטנר תקשורת בע"מת"א 1439/09 | תאריך פרסום: 23.06.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הינה שלוש תובענות מאוחדת כנגד חברת פרטנר. התובענה הראשונה (קבוצה א') הוגשה בגין הטענה כי המשיבה חייבה לקוחות שרכשו חבילת שיחות חינם ("דקות קרדיט"), על אף שלא ניצלו את מלוא הדקות, בגין שיחות שחוייגו בישראל למספרים שאינם מתחילים בספרה "0". התובענה השניה (קבוצה ב') הוגשה בגין הטענה כי לקוחות שרכשו את חבילת השיחות הבסיסית לעיל ובנוסף רכשו חבילות נוספות לא קיבלו את התמורה בגין החבילות הנוספות במסגרת תוכנית הבסיס "דקות קרדיט", התובענה השלישית (קבוצה ג') מהווה הרחבה של התובענה השניה ובה תבעו לקוחות פנים ארגוניים באותה הטענה שכן עבורם הנזק שנגרם הינו גדול יותר שכן הם לא קיבלו את ההטבה בתוכנית הנלוות גם כאשר חרגו ממכסת הדקות בתוכנית "דקות קרדיט".
  בהסדר הפשרה נקבע כי קבוצה א' יקבלו שובר קניה בסך של 50% מסך הגבייה הממוצעת המוערכת ביתר. קבוצה ב' יקבלו שובר קנייה בסך של 75% מסך הגבייה הממוצעת המוערכת ביתר. קבוצה ג' אם יימצאו לקוחות שלא נכללו באחד הזיכויים לעיל, פרטנר תזכה אותם באופן מלא באמצעות שוברים בערך ממוצע מהיקף הזיכוי המגיע. שובר הקניה מזכה ברכישת מוצרים בחנויות פרטנר. בנוסף, התחייבה פרטנר לציין בכל הסכמי הדקות למיניהם, אילו שיחות נכללות בהסכם ואילו מוחרגות.

  למודעה>>
 • טרס סודלרקו נגד גושן שירותי בטחון פרטיים ומסחריים בע"מבעב 12387/09 | תאריך פרסום: 09.06.2014 | בית הדין לעבודה תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה שילמה תשלום חסר לעובדיה בגין דמי חגים, הלככת ותק קודם במקום העבודה ותשלומי פנסיה בתקופה שבין ספטמבר 2003 לספטמבר 2010.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תקים מנגנון על ידי מינוי רו"ח חיצוני לבחינת תביעותיהם וזכאותם של חברי הקבוצה להפרשים בגין הפרשה לפנסיה. חברי הקבוצה יקבלו מהמשיבה הודעה המזימנה כל אחד מהם הסבור כי הוחסרו מן התשלומים ששולנו לו או שהופרשו לטובתו לפנות למשיבה ולתבוע את מלוא ההפרשים בגין הפרשות לפנסיה. המסגרת ההסדר החברה תכלול את הוותק המצטבר באותו מקום עבודה וכל הלווה לכך.

  למודעה>>
 • איתי זמושצינסקי נגד משאבי מים פרדס חנה-כרכור בע"מת"צ 22988-11-12 | תאריך פרסום: 09.06.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה מתושבי המועצמה המקומית פרדס חנה-כרכור אגרה ופיקדון בגין התקנת מד מים, בסכומים העולים על אלו המותרים לה על פי הוראות חוק העזר המקומי.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק לכל תובע מיוצג זיכוי חד פעמי בשיעור של 78% מהתשלום העודף שנגבה ממנו, בתוספת הפרשי הצמדה למדד. הזיכוי יינתן לכל תובע בדרך של קיזוז מחשבונותיו השוטפים וייפרס, לכל היותר, על פני תקופה של שלושה חשבוניות עוקבות. תובעה מיוצג שכבר איננו תושב המועצה יזוכה בהמחאה שתשלח לכתובתו הרשומה במשרד הפנים. כמו כן התחייבה המשיבה לפעול להסדרה עתידית של העניינים נשוא התובענה.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD