מאי 2014

 • ג'והן נפתלי נגד Merek Shar;&Dohme (Israel 1996) Ltdת"א 2359/04 | תאריך פרסום: 12.05.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות לא מסרו מידע מספק אודות פרופיל הבטיחות של תרופת המרשם Vioxx אשר לטענת התובעים מגבירה את הסיכון להתקפי לב ובכך פגעו באוטונומיה של משתמשיה.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יתרמו לתוכניות לתועלת הציבור סך של 18,984,750 ש"ח אשר יוקצו בחלקם לטובת הרחבת המרכז לטיפול בכאב בבית החולים ובחלקם למוסד רפואי נוסף.

  למודעה>>
 • אילן נאור נגד כנפי משק תור בע"מ ואח'ת"צ 28855-05-13 | תאריך פרסום: 12.05.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות פרסמו שלטי חוצות לפרסום נופשים בהם הן מקדמות מחיר עבור "יחיד בחדר זוגי" כאשר את הסייג הן ציינו באותיות קטנות מהנדרש בתקנה 2א לתקנות הגנת הצרכן (אותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995.
  בהסדר הפשרה נקבע כי חברי הקבוצה המיוצגת כוללים את כל מי שרכשו את חבילות הנופש או פנו לחברות לבירור פרטים בדבר חבילות הנופש מושא הפרסומים כנוסעים יחידים מיום הפרסום הראשון ועד שבוע לאחר הפרסום האחרון. בהתאם לכך ינתן סעד הצהרתי לפיו הפרסומים מהווים הפרה של התקנה ומשכך כל אחד מחברי הקבוצה שיגיש תביעה כספית אישית בה יוכיח פרטנית כי הסתמך על הפרסומים וכתוצאה מכך נגרם לו נזק כספי יהיה זכאי לפיצוי מלא על נזקו כפי שייקבע על ידי בית המשפט.

  למודעה>>
 • אמיר ברוט נגד חברת פרטנר תקשורת בע"מ ואח'ת"צ 34418-05-10 | תאריך פרסום: 12.05.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הפרו את חובותיהן ההסכמיות להקים כמות מספקת של אנטנות סלולריות שיאפשרו שירותים סלולריים באיכות ראויה וימזערו את הקרינה. כמו כן, נטען כי המשיבות הטעו את הציבור בכך שלא הציגו אזהרות מספקות בדבר סכנת הקרינה של המכשיר במצב בו הוא צמוד לגוף.
  בהסדר הפשרה נקבע כי חברת פרטנר תמסור ללקוחותיה אזהרות לגבי השימוש בטלפונים הסלולרים וכן תכין סרטוני הסברה באתר האינטרנט שלה. עוד התחייבה המשיבה לשווק שפורפרות לטלפונים סלולרים במחיר מופחת וכן לידע את לקוחותיה בדבר רמות הקרינה של מכשירים שעברו תיקון או שידרוג.

  למודעה>>
 • סימון וםיני אלישקוב נגד פרטנר תקשורת בע"מת"צ 1783-07-12 | תאריך פרסום: 11.05.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפחיתה דקות שיחה אשר היו אמורות, על פי התחייבותה, להיות כלולות במסגרת תוכנית אותה מכרה המשיבה במחיר קבוע. בהתאם לזאת גבתה המשיבה על דקות אלה כסף מעבר לתשלום הכרוך בתוכנית ומכאן שהסבה נזק כספי גדול למנויים.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לכל אחד מחברי הקבוצה סכום כספי בגובה של 62% מסכום הנזק האישי שנגרם לו לפי חישוביה של המשיבה , אשר עומד על כ- 463,195 ש"ח.

  למודעה>>
 • אבנר עבדת ואח' נגד בנק לאומי לישראל בע"מ ואח'תצ 30919-04-10 | תאריך פרסום: 04.05.2014 | מחוזי ירושלים

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבות הפרו חובה חקוקה לפי סעיף 9א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981 על פיה נדרשים הבנקים למחוק שעבוד שנרשם במסגרת מתן הלוואה תוך 30 ימים מיום פרעון ההלוואה, ולשלם את ההוצאות הכרוכות במחיקת השעבוד.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הבנקים יאמצו נוהל לטיפול במחיקת שעבודים שנרשמו בגין הלוואות דיור שנפרעו. על פי הנוהל כעבור 120 ימים מפרעון ההלוואה תתהפך החזקה והנטל יהיה על הבנקים להוכיח כי השעבוד רשום כדין. במידה ולקוח יפנה לבנק ויוכיח כי יש למחוק את השעבוד הבנק יפעל למחיקת השעבוד וישיב ללקוח את דמי עלות הנסח או עיון המשכון כנגד הצגת קבלה.

  למודעה>>
2

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD