מאי 2014

 • חברת ב. ברטה בע"מ נגד הוט מוביילת"צ 51653-07-12 | תאריך פרסום: 29.05.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הפרה את הוראות הדין והוראות הרשיון החלות עליה בכך שלקוחותיה שפנו למוקדי השירות הטלפונים נאלצו להמתין זמנים ארוכים ובלתי סבירים לקבלת מענה אנושי.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעניק לחברי הקבוצה שירות "מוזיקה בהמתנה" למשך 30 ימים, ללא תשלום. לקוח שכבר מנוי לשירות זה יקבל את השירות ללא תשלום במשך תקופת ההטבה באופן אוטומטי.

  למודעה>>
 • אלעד בחובר נגד מגה קמעונאות בע"מת"צ 41928-07-12 | תאריך פרסום: 29.05.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא סימנה את מוצרי המאפייה והמעדנייה המיוצרים בסניפיה, זאת בניגוד לחובתה הקבועה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט-1998 ותקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ"ג-1993.
  בהסדר הפשרה נקבע כי חברי הקבוצה הינם כלל לקוחות המשיבה שרכשו מוצרי מזון טריים מיום 26.07.2005 ועד אישור הסדר הפשרה. במסגרת הסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תערוך מבצעים בני חודש בחמישה מסניפיה באזור חיפה במסגרתם יוענק לכלל הלקוחות הנחה בסך 7 ש"ח על כל מוצרי המאפה הטריים, תוך יידוע הלקוחות בדבר ההטבה בפרסום בתוך כותלי החנויות.

  למודעה>>
 • אלונה קורץ נגד מילקו תעשיות בע"מת"צ 24366-08-12 | תאריך פרסום: 28.05.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה סימנה את מוצרי החלב שהיא משווקת ביחידות מ"ל, תוך הפרת חובת סימון מוצרים לפי הוראות תקן ישראלי רשמי 285, המחייב סימון מוצרי חלב ביחידות גרם.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תפעל לשינוי כיתוב התכולה על אריזות מוצריה וכן תתרום ממוצריה לעמותות המסייעות לאוכלוסיות נזקקות בסך 500,000 ש"ח.

  למודעה>>
 • כהן נגד דורגז החדשה בע"מת"צ 12359-06-12 | תאריך פרסום: 27.05.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בטענה כי המשיבה, שהינה חברה המספקת שירותי גז ללקוחות פרטיים, בעת שלקוחותיה ביקשו להתנתק משירותיה נהגה להשיב את דמי הפיקדון כנגד הציוד שהשאילה ללקוחות ללא הצמדה וזאת בניגוד לקבוע בתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז - החלפת ספק גז), תשנ"א-1991.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תעדכן את נוהל השבת הפקדון בהתאם לאמור בתקנות. בנוסף, תשלח המשיבה מכתב פניה לכל אחד מלקוחותיה שלא הועברו להם הפרשי הצמדה כחוק החל מיום ה-07.06.2005 כאשר כל לקוח מהאמורים לעיל אשר יחזיר את הטפוס מלא יקבל פיצוי אישי.

  למודעה>>
 • הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר) נגד Perrigo companyת"צ 43065-03-13 | תאריך פרסום: 23.05.2014 | מחוזי תל אביב (המחלקה הכלכלית)

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה, חברה זרה שמניותה נסחרות בבורסות לניירות ערך בישראל ובארצות הברית, הסתירה מידע מציבור המשקיעים במהלך חודשים רבים ובכך הסבה נזק כספי משמעותי שכן המשקיעים רכשו את מניותיה במחיר יתר.
  בהסדר הפשרה נקבע כי חברי הקבוצה המיוצגת הינם כל מי שהחזיק ביום ה- 02.02.2009 מניות של חברת Perrigo אשר נרכשו בבורסה בישראל לאחר יום ה- 06.11.2008, בהתאם לכך נקבע כי המשיבה תשלם סכום של 265,049 דולר לפיצוי חברי הקבוצה ומתוכו יחולק הפיצוי באופן שוויוני בין חברי הקבוצה בהתאם למספר המניות הרלוונטיות שהחזיקו. היתרה שלא תחולק תתרם לעמותה עליה תחליט המבקשת.

  למודעה>>
 • אברהם רוטנברג נגד כלל חברה לביטוח בע"מת"צ 7383-07-11 | תאריך פרסום: 22.05.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה ביתר דמי אשראי ממבוטחים בפוליסות ביטוח אישי וממבוטחים בפוליסות לביטוח אחר בענפי הביטוח הכללי, וזאת תוך חריגה מהוראות הדין או בשיעור העולה על המוצג למבוטחים. בהתאם לכך, המשיבה הטעתה את המבוטחים, הפרה את ההסכם מולם, נהגה ברשלנות, הפרה תקנות וחוקים בתחום עסקי הביטוח וכן התעשרה שלא כדין על חשבון מבוטחיה.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתן הטבות לשתי תתי קבוצות: הראשונה הינה "ציבור הזכאים בביטוח אישי" אשר כוללת כל אדם שיבוטח על ידי המשיבה ויחויב בדמי אשראי בגין פוליסה לביטוח רכב, רכוש ו/או פוליסה לביטוח דירה ו/או תכולתה ו/או פוליסה לביטוח תאונות אישיות, אשר מועד תחילת הביטוח על פיה יחול בתקופת ההטבה. לקבוצה זו המשיבה מתחייבת לתת הנחה של 48% מדמי האשראי שבהם יחויב בגין פוליסה לביטוח רכב, רכוש ו/או בגין פוליסה לביטוח דירה ו/או תכולתה ו/או בגין פוליסה לביטוח תאונות אישיות שיערוך אצל המשיבה. הקבוצה השניה הינה "ציבור הזכאים בביטוח אחר" אשר כוללת כל אדם שיבוטח על ידי המשיבה ויחויב בדמי אשראי בגין פוליסת ביטוח בענפי הביטוח הכללי שאינה ביטוח אישי אשר מועד תחילת הביטוח על פיה יחול בתקופת ההטבה. לקבוצה זו מתחייבת המשיבה לתת הנחה בשיעור של 10% מדמי האשראי שבהם יחויב בגין פוליסה לביטוח אחר שיערוך אצל המשיבה.

  למודעה>>
 • עמית ולנשטיין נגד מימונס אפיה בע"מת"צ 44153-06-13 | תאריך פרסום: 21.05.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה הטעתה את הצרכנים והפרה הוראות חוק שונות בכך שלא סימנה על מוצרי אבקת האפייה וכדורי השוקולד שלה סימון תזונתי ובנוסף פרסמה נתונים שגויים של ערכי נתרן במסגרת טבלת הערכים המפורסמת על אריזות המוצר.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתרום סך מוצרים בשווי של 5,000 ש"ח (על פי שווי במחיר קמעונאי) לעמותת ילדים בסיכון.

  למודעה>>
 • פליישמן נגד הפינקס חברה לביטוח בע"מת"צ 7340-07-11 | תאריך פרסום: 18.05.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה ביתר דמי אשראי ממבוטחים בפוליסות ביטוח אישי וממבוטחים בפוליסות לביטוח אחר בענפי הביטוח הכללי, וזאת תוך חריגה מהוראות הדין או בשיעור העולה על המוצג למבוטחים. בהתאם לכך, המשיבה הטעתה את המבוטחים, הפרה את ההסכם מולם, נהגה ברשלנות, הפרה תקנות וחוקים בתחום עסקי הביטוח וכן התעשרה שלא כדין על חשבון מבוטחיה.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתן הטבות לשתי תתי קבוצות: הראשונה הינה "ציבור הזכאים בביטוח אישי" אשר כוללת כל אדם שיבוטח על ידי המשיבה ויחויב בדמי אשראי בגין פוליסה לביטוח רכב, רכוש ו/או פוליסה לביטוח דירה ו/או תכולתה ו/או פוליסה לביטוח תאונות אישיות, אשר מועד תחילת הביטוח על פיה יחול בתקופת ההטבה. לקבוצה זו המשיבה מתחייבת לתת הנחה של 48% מדמי האשראי שבהם יחויב בגין פוליסה לביטוח רכב, רכוש ו/או בגין פוליסה לביטוח דירה ו/או תכולתה ו/או בגין פוליסה לביטוח תאונות אישיות שיערוך אצל המשיבה. הקבוצה השניה הינה "ציבור הזכאים בביטוח אחר" אשר כוללת כל אדם שיבוטח על ידי המשיבה ויחויב בדמי אשראי בגין פוליסת ביטוח בענפי הביטוח הכללי שאינה ביטוח אישי אשר מועד תחילת הביטוח על פיה יחול בתקופת ההטבה. לקבוצה זו מתחייבת המשיבה לתת הנחה בשיעור של 10% מדמי האשראי שבהם יחויב בגין פוליסה לביטוח אחר שיערוך אצל המשיבה.

   

  למודעה>>
 • אייל רווח נגד מנורה חברה לביטוח בע"מת"צ 7418-07-11 | תאריך פרסום: 18.05.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה ביתר דמי אשראי ממבוטחים בפוליסות ביטוח אישי וממבוטחים בפוליסות למיטוח אחר בענפי הביטוח הכללי וזאת תוך חריגה מהוראות הדין או בשיעור העולה על המוצג למבוטחים. בהתאם לכך, על פי הטענה, המשיבה הטעתה את המבוטחים, הפרה את ההסכם מולם, נהגה ברשלנות, הפרה תקנות וחוקים בתחום עסקי הביטוח וכן התעשרה שלא כדין על חשבון מבוטחיה.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתן הטבות לשתי תתי קבוצות: הראשונה הינה "ציבור הזכאים בביטוח אישי" אשר כוללת כל אדם שיבוטח על ידי המשיבה ויחויב בדמי אשראי בגין פוליסה לביטוח רכב, רכוש ו/או פוליסה לביטוח דירה ו/או תכולתה ו/או פוליסה לביטוח תאונות אישיות, אשר מועד תחילת הביטוח על פיה יחול בתקופת ההטבה. לקבוצה זו המשיבה מתחייבת לתת הנחה של 28% מדמי האשראי שבהם יחויב בגין פוליסה לביטוח רכב, רכוש ו/או בגין פוליסה לביטוח דירה ו/או תכולתה ו/או בגין פוליסה לביטוח תאונות אישיות שיערוך אצל המשיבה. הקבוצה השניה הינה "ציבור הזכאים בביטוח אחר" אשר כוללת כל אדם שיבוטח על ידי המשיבה ויחויב בדמי אשראי בגין פוליסת ביטוח בענפי הביטוח הכללי שאינה ביטוח אישי אשר מועד תחילת הביטוח על פיה יחול בתקופת ההטבה. לקבוצה זו מתחייבת המשיבה לתת הנחה בשיעור של 6% מדמי האשראי שבהם יחויב בגין פוליסה לביטוח אחר שיערוך אצל המשיבה.
  כמו כן, הודיעה המשיבה כי היא הטמיעה במערכות המחשוב שלה מנגנון ממוחשב המונע גבייה עתידית של דמי אשראי ביתר בפוליסות נשוא התובענה. 

  למודעה>>
 • אסף צורף נגד מגדל חברה לביטוח בע"מת"צ 23112-07-11 | תאריך פרסום: 18.05.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גובה ביתר דמי אשראי ממבוטחים בפוליסות ביטוח אישי וממבוטחים בפוליסות לביטוח אחר בענפי הביטוח הכללי, וזאת תוך חריגה מהוראות הדין או בשיעור העולה על המוצג למבוטחים. בכך, על פי הטענה, המשיבה הטעתה את המבוטחים, הפרה את ההסכם מולם, נהגה ברשלנות, הפרה תקנות וחוקים בתחום עסקי הביטוח וכן התעשרה שלא כדין על חשבון מבוטחיה.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתן הטבות לשתי תתי קבוצות: הראשונה הינה "ציבור הזכאים בביטוח אישי" אשר כוללת כל אדם שיבוטח על ידי המשיבה ויחויב בדמי אשראי בגין פוליסה לביטוח רכב, רכוש ו/או פוליסה לביטוח דירה ו/או תכולתה ו/או פוליסה לביטוח תאונות אישיות, אשר מועד תחילת הביטוח על פיה יחול בתקופת ההטבה. לקבוצה זו המשיבה מתחייבת לתת הנחה של 48% מדמי האשראי שבהם יחויב בגין פוליסה לביטוח רכב, רכוש ו/או בגין פוליסה לביטוח דירה ו/או תכולתה ו/או בגין פוליסה לביטוח תאונות אישיות שיערוך אצל המשיבה. הקבוצה השניה הינה "ציבור הזכאים בביטוח אחר" אשר כוללת כל אדם שיבוטח על ידי המשיבה ויחויב בדמי אשראי בגין פוליסת ביטוח בענפי הביטוח הכללי שאינה ביטוח אישי אשר מועד תחילת הביטוח על פיה יחול בתקופת ההטבה. לקבוצה זו מתחייבת המשיבה לתת הנחה בשיעור של 10% מדמי האשראי שבהם יחויב בגין פוליסה לביטוח אחר שיערוך אצל המשיבה.
  כמו כן, הודיעה המשיבה כי היא הטמיעה במערכות המחשוב שלה מנגנון ממוחשב המונע גבייה עתידית של דמי אשראי ביתר בפוליסות נשוא התובענה.

1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD