אפריל 2014

 • עמית ולנשטיין נגד אסם השקעות בע"מתצ 44195-06-13 | תאריך פרסום: 09.04.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעת משווקת מוצר של דגני בוקר (קראנץ') כאשר סימון כמות הנתרן במוצר אינו על פי דין ובכך מטעה הנתבעת את לקוחותיה.
  בהסדר הפשרה הוסכם כי הנתבעת תפסיק לשווק מוצרים אשר סימונם אינו כדין. בנוסף, תתרום הנתבעת מוצרים בסכום כולל של 220,000 ש"ח לעמותת לתת ולעמותת פתחון לב.

  למודעה>>
 • איריס הורוביץ נגד שומרה חברה לביטוח בע"מתצ 33221-08-12 | תאריך פרסום: 07.04.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מנפיקה פוליסות ביטוח למבנים ולתכולה של דירות מגורים כאשר על פי תנאי הפוליסה במקרה של אובדן או גניבת תכשיט רשאית המשיבה לבחור באחת משתי דרכי פיצוי: תשלום במזומן או החלפת התכשיט בתכשיט אחר מאותו סוג ואיכות. לטענת המבקשת, למרות תנאי הפוליסה, המשיבה מפצה את מבוטחיה בדרך של מתן שובר לרכישת תכשיט חלופי. דרך פיצוי זו מתעלמת מהדרישה שהפריט החלופי יהיה מאותו סוג ואיכות.
  בהסדר הפשרה נקבע כי בכל מקרה בו לא ניתן לספק למבוטחים פריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו, תפצה שומרה את מבוטחיה באמצעות פיצוי כספי בלבד ולא באמצעות שובר אלא אם המבוטח הביע הסכמתו במפורש לקבלת פיצוי בדרך של שובר תשלום. כמו כן, מתחייבת שומרה כי ככל שתוגש נגדה תביעה אישית של מבוטח שיטען לנזק, יהיה הוא פטור מהוכחת עילת תביעתו ויהיה עליו להוכיח רק את הנזק שנגרם לו.

  למודעה>>
 • מרים נורי מסיקה נגד ספרינט מוטורס בע"מתצ 26199-12-12 | תאריך פרסום: 07.04.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בטענה כי בחנויות הנוחות של המשיבה נוהגת היא לעגל כלפי מעלה עסקאות ששולמו על ידי הצרכן במזומן וזאת גם במקרים בהם יש לעגל את הסכומים כלפי מטה. התנהלות זאת עולה כהפרת הוראות ס' 32(ד) לחוק בנק ישראל התשי"ד-1951 והוראות ס' 45(ד) לחוק בנק ישראל התש"ע-2010, וכן כעשיית עושר ולא במשפט וכפגיעה באוטונומיה של רצון הלקוחות.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תקפיד כי בכל עסקת מזומן יעוגל הסכום בהתאם להוראות בנק ישראל. בנוסף, המשיבה תפצה את קבוצת התובעים המיוצגים בסכום כולל של 140,000 ש"ח. הפיצוי יעשה כך שבכל עסקת מזומן יבוצע עיגול הסכום לפי הוראות חוק בנק ישראל. לאחר מכן תפחית המשיבה סכום של 10 אגורות, כל זאת עד להשלמת סכום הפיצוי. עוד נקבע כי המשיבה תתרום סכום של 40,000 ש"ח לעמותת מ.ש.י. - מחלות ניוון שרירים ישראל.

  למודעה>>
 • אייל גור נגד דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ואח'תצ 17852-10-09 | תאריך פרסום: 06.04.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי חברות הדלק גובות מלקוחותיהם כספים בעבור דלק שלא סופק ולא נצרך וזאת עקב מנגנון של הפעלת משאבות התחנה, והמונה איתן, לאחר העברת אמצעי התשלום וקודם להכנסת הפיה לרכב.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות יפיצו נוהל אשר יפטור את הצורך בהפעלה המוקדמת של צינור הדלק. בנוסף, הוסכם כי המשיבות יספקו ללקוחותיהם מוצר בחנות הנוחיות שבתחנה ללא תשלום וזאת כנגד כל תדלוק של למעלה מעשרה ליטרים. המוצר האמור הינו לרוב בקבוק מים מינרלים ובמקרה של חברת דלק משקה קפה. כל חברה תספק מוצרים אלו עד למימוש הטבה בסכום פיצוי של 1,250,000 ש"ח לכל חברה.

  לפסק דין>>
 • אור קרבקי נגד חבר - משרתי הקבע והגמלאים בע"מתצ 31068-08-11 | תאריך פרסום: 01.04.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי מועדון חבר גובה דמי חבר ממשרתי הקבע בצה"ל שלא כדין שכן הגביה מתחילה מיום ההצטרפות למועדון (כניסה לקבע) וזאת על אף שבאותו מועד עדיין לא מונפק למשרת הקבע כרטיס מועדון ולכן אין הוא יכול לנצל את ההטבות המוצעות.
  בהסדר הפשרה הוסכם כי הקבוצה המיוצגת תכלול את משרתי הקבע ובני משפחותיהם אשר למן יום 18.08.2004 ועד למועד אישורו של הסדר הפשרה חויבו בתשלום דמי חבר למועדון חבר בגין תקופת הקליטה במהלכה לא יכלו לממש הטבות להן זכאים עמיתי חבר. בהתאם לכך הוסכם כי חבר תאפשר למשרתי הקבע לזכות בפועל, בכל ההטבות המוענקות לכלל עמיתי חבר, למשך תקופה נוספת המשתנה בהתאם לנתוניו האישיים של כל עמית. בנוסף, התחייב מועדון חבר לחדול מגבית דמי חבר בעבור החודש הראשון להצטרפות. עוד הוסכם כי המשיבות יתרמו סכום של 1,000,000 ש"ח לטובת מלגות לאנשי קבע משוחררים במוסדות אקדמיים מוכרים.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD