מרץ 2014

 • שלום דודיין ואח' נגד החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ ואח'תצ 47768-07-12 | תאריך פרסום: 30.03.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בטענה כי הנתבעת גבתה כספים שלא כדין מעמיתי קופות גמל, בשל חיובים בביטוח חיים ללא קבלת הסכמתם.
  בהסדר הפשרה הוסכם כי אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ תבצע תשלום כספי אישי בגובה של 400,000 ש"ח לעמיתים הפעילים בקופה הנדונה המנוהלת על ידה, ואשר חייהם בוטחו בעבר במסגרת קופה זו. תשלום אישי כאמור יבוצע בדרך של מתן פטור, במהלך חודש אחד, מדמי הניהול הנגבים מקבוצת העמיתים הפעילים בקופה המנוהלת על ידה ואשר חייהם בוטחו בעבר וזאת לכל אחד מעמיתים אלה באופן שווה עד לסכום הפשרה הכולל. הפטור יינתן בתוך חמישה חודשים מיום אישור הסדר הפשרה.

 • בן-גל ואח' נגד עיריית כפר סבאת"מ 131/08 | תאריך פרסום: 20.03.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעת גבתה אגרת שמירה שלא כדין במשך 24 חודשים.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הנתבעת לא תגבה עוד אגרת שמירה מכוח חוק העזר העירוני או מכוח חוק עזר אחר שיחליף את החוק שעניינו אגרת שמירה וזאת למשך תקופה של שנה החל מיום 01.11.2013 ועד ליום 01.11.2014.

  למודעה>>
 • חיים בשן נגד בנק לאומי לישראל בע"מת"צ 35354-12-10 | תאריך פרסום: 19.03.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעת גובה ביתר עמלה הנוגעת לבקשת לקוח ו\או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב של הבנק.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הבנק יחיל שיטת חיוב חדשה כך שבמקרה וחבר מהקבוצה ביקש בו זמנית הן מסמכים זמינים בסניף והן מסמכים שאינם זמינים בסניף אז העמלה בגין רכיב הבקשה תהא העמלה בגין רכיב הבקשה אשר נגבית עבור מסמכים שאינם זמינים בסניף.

  למודעה>>
 • שרון פינקלשטיין נגד הוט מערכות תקשורת בע"מת"צ 25155-03-12 | תאריך פרסום: 16.03.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי הוט הפרה את חובתה לספק ללקוחותיה שירות פרונטאלי.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הוט תשדרג את השירות הניתן ללקוחות בעמדות הפרונטאליות, כך שלקוחות הפונים לעמדות הפרונטליות יוכלו לקבל מענה לכל פנייה בנושא שירות. בנוסף, הוט תעניק ללקוחות המשתמשים בשירות הפרונטאלי תקליטורים של העונה הראשונה של הסדרה "מקימי" או "הבורר" בכמות שלא תפחת מ-20,000 עותקים.

  למודעה>>
 • אלבוחר נגד שופרסלת"צ 28427-03-10 | תאריך פרסום: 13.03.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי קיימת הטעיה בשקילת המוצרים בתפזורת שנמכרים על ידי שופרסל דיל אשר מביא לתשלום יתר מצד הצרכנים וזאת החל מיום ה-01.01.2008.
  בהסדר הפשרה נקבע כי שופרסל תשתף פעולה עם חברת ריטליקס אשר מספקת את שרותי התוכנה של הקופות לפיתוח מערכת התרעה אוטומטית בדבר תקלות קופה שמקורן במשקל. שופרסל תשלב את מערכת ההתרעה בכל סניפיה בתוך 30 יום ממועד אישור הסדר הפשרה. בנוסף, שופרסל תיתן לכל הצרכנים בסניף הנחה בגובה 10% על מחירי הפירות והירקות הטריים, וזאת לתקופה של 30 יום.

  למודעה>>
 • שלי שפיר נגד תנובה מרכז שיתופי לייצור ושיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מת"צ 19526-08-12 | תאריך פרסום: 13.03.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הודעתה של תנובה מיום ה-08.08.2012 לפיה במנה מוגבלת של קרטוני 1 ליטר חלב הומוגני 3% בכשרות הרב וויטמן חדר לחלק מקרטונים חומר ניקוי ואשר במסגרתה ביקשה תנובה מהציבור שרכש מוצרים אלו שלא לצרוך אותו וכן הודיעה כי היא נערכת לאיסוף המוצרים מן החנויות.
  בהסדר הפשרה נקבע כי תנובה תעניק הטבה לציבור בדמות של תרומת מוצרים בעין, מעבר לתרומות אותן היא מעבירה בדרך שיגרה, בסכום כולל של 550,000 ש"ח, לעמותות "משולחן לשולחן" ו"לתת".

  למודעה>>
 • חגי לנצט נגד גבינות משק יעקבס בע"מת"צ 9661-10-12 | תאריך פרסום: 12.03.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעת סימנה מוצרים ממוצריה ביחידות נפח מ"ל במקום ביחידות משקל ובכך הפרה את הוראת סעיף 107.4 לתקן הישראלי 285. לטענת התובע סימון המוצרים במ"ל פגעה באוטונומיה של רצון ציבור צרכני הנתבעת, שללה מהם את היכולת להשוות בין מוצריה לבין מוצרים דומים ובכך הסבה לחברי הקבוצה נזק לא ממוני.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הנתבעת תתרום במהלך השנים 2014-2015 מוצרים מתוצרתה בשווי קמעונאי של 60,000 ובסך הכל בשווי של 120,000 ש"ח.

  למודעה>>
 • דב אורן נגד הראל חברה לביטוח בע"מת"צ 53652-06-12 | תאריך פרסום: 12.03.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בטענה כי בפוליסות ביטוח הבריאות של הנתבעת ישנו סעיף הקובע כי דמי הביטוח יקבעו בהתאם לגיל המבוטח במועד הצטרפותו לביטוח. דמי הביטוח ישתנו בכל חמש שנים ומגיל 65 יהיו קבועים בהתאם לטבלת דמי הביטוח. לטענת המבקש מכיוון שלא חלפו 5 שנים מהמועד האחרון בו השתנו דמי הביטוח אלו צריכים להתקבע על שיעורם במועד הגעת המבוטח לגיל 65.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הנתבעת תתן הבהרה בדיווח השנתי, בה יוסבר כי השינוי האחרון בדמי הביטוח יחול בהגיעו של המבוטח לגיל 65. הוראות שינוי דמי הביטוח בפוליסות חדשות ינוסחו באופן שונה. כמו כן, תינתן הודעה לכל חברי הקבוצה אשר הבינו שדמי הביטוח מתקבעים על מדרגת דמי הביטוח הקודמת למדרגת הביטוח של גיל 65 בטבלת דמי הביטוח, מקום בו לא חלפו 5 שנים ממועד העדכון האחרון של דמי הביטוח שלהם, כי הם זכאים להצהיר כי כך הם הבינו את הפוליסה ולקבל הטבה. ההטבה שיקבל כל מבוטח אשר יעביר הצהרה חתומה היא ביטוח תאונות אישיות מסוג "הראל אמצע החיים" (זהב) של הראל לתקופה של 4 חודשים, ללא תשלום.

  למודעה>>
 • בתי מזרחי נגד סמארט קלאב אחזקות בע"מ ואח'ת"א 39234-09-12 | תאריך פרסום: 10.03.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעות הפרו את הוראת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 בשל שליחת פירסום לדואר האלקטרוני ללא קבלת אישור מראש.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הקבוצה המיוצגת הינה כל אדם ו\או בית עסק אשר קיבל לכתובת הדואר האלקטרוני שלו את הודעת הדואר האלקטרוני נשוא הבקשה לאישור התובענה כייצוגית או הודעות דומות מאת הנתבעת ושלא נתן הסכמתו בכתב ומראש לקבלתן וזאת החל מיום 01.12.2008. במסגרת הסדר הפשרה התחייבה הנתבעת לבצע דיוור לטובת כלל הציבור, אשר יכלול שלושה קמפיינים בנושאים חברתיים. היקפו של הקמפיין לתועלת הציבור יעמוד על כ-70,000 הודעות לפחות. 

  למודעה>>
 • עמוס טל ואח' נגד סאס הפקות בע"מ ואח'ת"צ 6725-10-12 | תאריך פרסום: 10.03.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי הנתבעת אינה פירסמה את העדרו של די.ג'י אפרוג'ק ממסיבה שערכה ובכך גרמה נזקים לרוכשי הכרטיסים להופעה.
  בהסדר הפשרה הוסכם כי הקבוצה המיוצגת הינה כל מי שימסור לבא כוח התובעים תצהיר מקורי בנוסח שצורף להסדר הפשרה או אישור הזמנה על שמו של כרטיס להופעה או אישור של חברת אשראי בדבר רכישת כרטיס על שמם להופעה. בהתאם להסדר הפשרה במידה והקבוצה תכלול 1000 אנשים או פחות כל אחד מחברי הקבוצה יקבל כרטיס חינם לאחת מההופעות אשר יפורסמו על ידי הנתבעת בהתאם לאמור בהסדר. באם הקבוצה תהא גדולה מ -1000 איש יקבלו חברי הקבוצה הנחה יחסית ביחס למחיר הכרטיס במכירה מוקדמת. באם הקבוצה תהא קטנה מ-1000 אנשים, יתרת הכרטיסים (להשלמת ה-1000 כרטיסים) יתרמו ליחידת דובדבן בצה"ל.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD