פברואר 2014

 • שרה כהן נגד ישראייר תעופה ותיירות בע"מת"צ 53511-07-13 | תאריך פרסום: 25.02.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בטענה כי ישראייר פרסמה מבצעים ללקוחות בזק שפורסמו בחשבונות הטלפון שלהם ובניהם מבצעים לרכישת חבילות נופש זוגיות בהנחה. להנחה זו נלווה תנאי אשר פורסם באותיות קטנות מהנדרש בתקנה 2(א) לתקנות הגנת הצרכן (אותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995.
  בהסדר הפשרה נקבע כי חברי הקבוצה יהיה זכאים להנחה בשיעור של 5% על רכישת חבילות נופש זוגיות מאת ישראייר בכפוף לתנאים שפוסרמו בהסדר.

  למודעה>>
 • הדס כרסנטי נגד זנלכל בע"מת"צ 32535-11-09 | תאריך פרסום: 25.02.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בטענה כי הנתבעת הטעתה את הציבור בכך שכינתה מיץ לימון מתוצרתה בכינוי "מיץ לימון טבעי" על אף שהמוצר עשוי מרכז וכולל חומרים משמרים.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הנתבעת תפסיק לשווק את המוצר נשוא התובענה תוך ציון על גבי האריזה כי מדובר במיץ לימון "טבעי". כמו כן, הוסכם כי הנתבעת תתרום ממוצריה בסכום כולל של 100,000 ש"ח לעמותות העוסקות בחלוקת מזון לנזקקים, על פי החלטת הנתבעת, בהתאם למחיר בו מוכרת הנתבעת את המוצרים ברשת שופרסל. נוסף על כן הוסכם כי הנתבעת תקבע מבצע במוצריה כך שכל צרכן אשר ירכוש מוצר ממוצרי "יכין" ברשתות השיווק הגדולות, על פי החלטת הנתבעת, יוכל לרכוש מוצר שני זהה בחצי מחיר.

  למודעה>>
 • שי (יוסף) קנטור נגד פלאפון תקשורת בע"מת"צ 59842-06-13 | תאריך פרסום: 24.02.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה חייבה במע"מ, שלא כדין, תרומות אשר בוצעו על ידי המנויים באמצעות מכשיר הפלאפון לעמותות שונות הפועלות ללא מטרת רווח.
  במסגרת הסדר הפשרה הודתה המשיבה כי לאור טעות אנוש אכן נגבה המע"מ מתרומות שלא כדין, על כן הוסכם בהסדר הפשרה כי המשיבה תתרום את הסכום אותו גבתה כמע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין , כפי שמפורט בהסדר, לעמותת 'לתת'.

  למודעה>>
 • אורלי פרנקל נגד הנקל סוד בע"מת"א 2150/07 | תאריך פרסום: 23.02.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בטענה כי המשיבה השתמשה שלא כדין בסמל ה"ארנב" של "האגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי חיים" בהתייחס למוצרי הנקל סוד שנרכשו בתקופה שבין ה-01.01.2002 ועד ליום ה-17.07.2007.
  בהסדר הפשרה הוסכם כי המשיבה תשלם תוך 30 יום מיום אישור הפשרה סכום כולל של 3,200,000 ש"ח שיחולק בחלקים שווים לארבעה גופים החברים בעמותת נח התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים על פי המפורט בהסדר. כמו כן, יינתן צו מניעה קבוע על פיו המשיבה לא תטביע את סמל הארנב על מוצריה, בלא קבלת אישור מהאגודה.

  למודעה>>
 • כץ גבע איצקוביץ קי ג'י איי בע"מ נגד עיריית תל אביבת"מ 6111-06-11 | תאריך פרסום: 23.02.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בטענה כי המשיבה חישבה של כדין את ריבית הפיגורים אותה גבתה שכן זו התבססה בין היתר על חישוב יומי של הריבית.
  בהסדר הפשרה נקבע כי החל מיום ה-01.06.2014 תינתן האפשרות ללקוחות המשלמים תשלום ארנונה במוקד קבלת קהל העירוני באמצעות הוצאת שובר תשלום ידני, להוציא שובר תשלום דחוי עד 21 ימים ממועד הפקת השובר, כאשר השובר יכלול בתוכו ריבית יומית עד מועד התשלום הנדחה. במידה וישולם החוב מקודם למועד הפירעון האחרון שמצוין על גבי השובר, יזוכה חשבון הארנונה נשוא התשלום בשיעור הפרשי הריבית בין המועד האחרון לתשלום הנקוב בשובר הידני לבין מועד התשלם בפועל. כמו כן, הודעות חיוב דו חודשיות אשר ישולמו עד 3 ימי איחור לאחר המועד האחרון הקובע לתשלום בשובר, לא יחויבו בריבית יומית עבור ימי הפיגור מהמועד האחרון הקבוע לתשלום בשובר לשלושת ימי הפיגור הנוספים כאמור.

  למודעה>>
 • ליאור גולדברגר נגד סולגאר ישראל, אמברוזיה בע"מת"צ 33812-12-11 | תאריך פרסום: 20.02.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בטענה כי המשיבה הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ודיני בריאות הציבור בכך ששיווקה במשך תקופה ממושכת את המוצר "ויטמין B12 נוזלי 2,000 מק"ג בתוספת קומפלקס ויטמיני B" באריזה עליה נכתב כי המוצר "ללא חומרים משמרים", הגם שהמוצר מכיל את החומר המשמר 'פוטסיום סורבט'.
  בהסדר הפשרה נקבע כי יינתן צו אשר ימנע מהמשיבה להמשיך ולשווק את המוצר באריזה ו/או עם תווית עליהן נכתב כי המוצר "ללא חומרים משמרים". בנוסף, יינתן צו אשר יחייב את המשיבה לאסוף כל מוצר ארוז באריזה כאמור או לדאוג שהמילים האמורות יימחקו מהמוצרים, לרבות המוצרים אשר כבר מצויים ברשתות השיווק ובחנויות. כמו כן, המשיבה תשלם פיצוי כספי לטובת הציבור בסך 28,000 ש"ח שיועברו כתרומה לעמותת אלווין ישראל.

  למודעה>>
 • ריאד ח'לייף נגד עיריית נצרתת"צ 13940-05-13 | תאריך פרסום: 17.02.2014 | מחוזי נצרת

  התובענה הוגשה בטענה כי עיריית נצרת חייבה באגרת חניה ברחבי העיר נצרת שלא כדין ולחילופין בשלושה מקורות בעיר כפי שמפורטים בהסדר מאחר שמקומות החניה בהם לא הוסדרו כדין.
  בהסדר הפשרה נקבע כי העירייה תחדל מידית מלגבות אגרת חניה באזורי החניה נשוא ההסדר, עד להסדרתם בדין. כמו כן, הוסכם כי העירייה תשקיע 1,000,000 ש"ח לטובת פרוייקטים ציבורים שונים בעיר, אשר ישולמו בתוך 24 חודשים מאישור ההסדר.

  למודעה>>
 • גבריאל רוסנברג נגד עיריית נהריה ת"מ 17644-06-12 | תאריך פרסום: 13.02.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה גבתה אגרת ביוב החל מחודש אוגוסט ללא סמכות שבדין לאור הוראת ס' 6 לחוק העזר לנהריה (אגרות ביוב), אשר מחייבת אישור מועצת העירייה ושר הפנים על מנת להמשיך ולהטיל את האגרה, אישורים אשר לא נתקבלו. לטענת התובעים התנהלות זו מקימה עילת תביעה בגין עשיית עושר ולא במשפט, גביית אגרת ביוב בניגוד לחוק, בחוסר תום לב ובחוסר סבירות וכן הפרת חובה חקוקה ורשלנות.
  בהסדר הפשרה נקבע כי כל הסכומים שנגבו במסגרת אגרת הביוב שנגבו מעבר לתעריף של 3.34 ש"ח בתקופה החל מ-22.11.2010 ועד למועד תחילת כללי ההתייעלות הכלכלית 2013, ייועדו לטובת השקעה ושיפור תשתיות הביוב והמים בתחומי עיריית נהריה. שוויו המוערך של ההסדר הינו 3.5 מיליון ש"ח.

  למודעה>>
 • מיכאל הלמן נגד הראל חברה לביטוח בע"מת"צ 7298-07-11 | תאריך פרסום: 12.02.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בטענה כי המשיבה חייבה את לקוחותיה ביתר תוך חריגה מתקנה 4 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (קביעת אחידות מטבע בחוזי ביטוח ודמי ביטוח באשראי) תוך שהיא אינה מעדכנת את הריבית לעסקאות שנעשו באשראי.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תתן לחברי הקבוצה הנחה בת 48% מדמי האשראי בהם יחויבו בגין פוליסה לביטוח למשך שנה. כמו כן, המשיבה תתן הנחה נוספת של 10% מדמי האשראי בגין כל ביטוח אחר שיעשו אצל המשיבה במהלך תקופת ההטבה. בנוסף, התחייבה המשיבה לבחון עבור כל מבוטח האם נגבו ממנו כספים ביתר באשראי ולפעול על פי החוק.

  למודעה>>
 • גליה מזרחי וחברת מוטימדיה גרופ נגד 012 סמייל טלקום בע"מת"צ 36838-03-12 | תאריך פרסום: 12.02.2014 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה לא סיפקה שירותי גלישה מהירה ללקוחות 012 כפי שהתחייבה בעת השימוש בתוכנות לשיתוף קבצים החל מיום ה-01.04.2008.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הקבוצה המיוצגת הינה כל לקוחותיה של 012, כספקית אינטרנט, מהתאריך ה-01.04.2008 ועד ליום אישור הסדר הפשרה שהשתמש לפחות פעם אחת בתוכנה לשיתוף קבצים. על פי הסדר הפשרה המשיבה תשדרג את מהירות הגלישה בגובה מדרגה אחת, ללא חיוב של לקוחותיה, לכל לקוח שהודיע לה במהלך 9 חודשים על רצונו בשדרוג מהירות הגלישה, לתקופה של 9 חודשים ממועד הודעת הלקוח על רצונו בשדרוג. כמו כן, נקבע כי הסכום שיוותר בין שווי ההטבה שמומשה בפועל לבין שווי ההטבה שנקבע יתרם הסכום לעמותות על פי המפורט בהסדר.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD