ינואר 2014

 • מלמד נגד כמיפל בע"מ ואח'ת"צ 47764-07-12 | תאריך פרסום: 26.01.2014 | מחוזי בתל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי רטיות המיובאות לטיפול בעין עצלה שווקו עם מידע מטעה בשר לאופן השימוש הראוי במוצר.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות ימשיכו לפעול לשינוי הכיתוב המצוי על גבי המוצרים על המדפים וכן בשינוי נוסח הכיתוב באמצעות מדבקה חדשה שתודבק על גבי הכיתוב שעלול להיחשב כשגוי. כמו כן, נקבע כי המשיבות יתרמו סכום של 35,000 ש"ח כל אחת לעמותות שנקבעו בהסדר.

  למודעה>>
 • יצחק חשן נגד קבוצת עזריאלי בע"מ ואח'ת"צ 19283-12-10 | תאריך פרסום: 21.01.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה נמנעה מלאפשר חניה בחינם בחניון עזריאלי לבעלי תג נכה החל מיום ה- 07.10.2005 וזאת על אף הקבוע בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1994.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תמשיך בהסדר בו החלה לפיו מוענקת למי שמציג תג חניה לנכה של משרד התחבורה, חניה חינם למשך 5 שעות. כמו כן, המשיבה תמשיך להציג שילוט בחניון המורה על החניה חינם כאמורה. בנוסף, המשיבה תתרום סכום של 1,550,000 למספר גופים שנקבעו בהסדר הפשרה.

  למודעה>>
 • מרדכי תורג'מן נגד מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ ואח'ת"צ 13189-06-13 | תאריך פרסום: 13.01.2014 | המחלקה הכלכלית - מחוזי בתל אביב

  התובענה הוגשה בטענה שהחלטת חברי הדירקטוריון בחברת מלאנוקס בדבר מחיקת המניה ממסחר בבורסה בתל אביב נבעה משיקולים לא עניינים שעולים לכדי הפרת חובת הזהירות המוטלת עליהם ובכך הביאו לכדי נזק לבעלי המניות, ירידה של כ- 12% בערך המניה ביום ההודעה על המחיקה מהמסחר.
  לאחר שהמבקש הסיק כי סיכויי התביעה האמורה נמוכים הגיש בקשת הסתלקות ללא קבלת תמורה בשל כך.

  למודעה>>
 • אלי עידו נגד מנופים פיננסים לישראל (מפל) בע"מ, חברת יאיר השחר בע"מ וחברת אס.אל.אס מפרסמים בע"מ ת"מ 20259-04014 | תאריך פרסום: 12.01.2014 | שלום הרצליה

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי חברת מנופים אינה מאפשרת לבעלי מוגבלויות חניה חופשית ללא תשלום בחניון שבמתחם קניון ארנה. בהתנהלות זו, על פי הנטען, היא מפרה את הוראות חוק חניה לנכים, התשנ"ד-1994 וכן עושה עושר שלא במשפט.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבות ישנו את התנהלותם כך שזכאי לתו נכה אשר יגיע עם רכבו נושא התו לחניון יהיה זכאי לחניה חינם בחניון. בנוסף, יפרסמו המשיבות את הסדר החניה האמור באופן בולט בשלטים שיוצבו בכניסה לחניון וביציאה ממנו וכן על גבי מכונות התשלום.

  למודעה>>
 • לילך גוטרמן נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח'ת"צ 31869-04-12 | תאריך פרסום: 06.01.2014 | מחוזי חיפה

  התובענה הוגשה במטרה להביא לשינוי מדיניותן של המשיבות בנוגע לפיצוי צדדים שלישיים בגין ירידת ערך שנגמרה לרכבם כתוצאה ממעורבותו בתאונת דרכים עם רכב המבוטח על ידי המשיבות.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הקבוצה המיוצגת תכלול את כל הצדדים השלישיים אשר קיבלו מהמשיבות פיצוי בגין ירידת הערך שנגרמה לרכבם כתוצאה ממעורבתו בתאונת דרכים עם רכב המבוטח על ידי המשיבות במהלך התקופה שתחילתה ביום 22.04.2005 ועד ליום אישור הסדר הפשרה. על פי ההסדר ישנו המשיבות את אופן חישוב ירידת הערך שנגרמה לצדדים שלישיים כך שיחושב על פי שוויו של הרכב, כפי שנקבע במחירון במועד התאונה בהתקיים תנאים המפורטים בהסדר. בהתאם, ישולם לחברי הקבוצה פיצוי אישי העומד על גובה ההפרש בין סכום הפיצוי המקורי ששולם לזה שייקבע במסגרת ההסדר בתוספת הפרשי הצמדה ממועד התשלום בפועל ועד למועד התשלום לפי הסדר הפשרה.

  למודעה>>
 • אריאל בראום נגד נאמן קונדטוריה וקפה בע"מ ואח'ת"צ 53420-05-12 | תאריך פרסום: 06.01.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי המשיבה מייצרת ואו משווקת מוצרים באריזות מזון הנעדרות "סימון תזונתי" בניגוד להוראות הדין.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תסמן את מוצריה הארוזים מראש על ידי הוספת טבלת ערכים תזונתיים בהתאם להוראות הדין תוך 30 ימים מיום אישור ההסדר. כמו כן, תתרום המשיבה סכום של 20,000 ש"ח לעמותת "שלווה".

  למודעה>>
 • אינטר דייט בע"מ נגד פלאפון תקשורת בע"מת"צ 42526-03-12 | תאריך פרסום: 05.01.2014 | מחוזי תל אביב

  התובענה הוגשה בטענה שהמשיבה הציגה מצג שווא באשר למהירות הגלישה בטלפון הנייד. כך פירסמה כי היא מאפשרת מהירות הורדה של עד 42 מגה ואילו בבדיקות שנערכו, על פי הנטען, התגלה שהמהירות המקסימלית הינה 2 מגה בהורדה ומגה אחד בהעלאה. כמו כן נטען כי נציגי השירות של המשיבה מטעים את הלקוחות וטוענים שמדובר בתקלה ברשת.
  בהסדר הפשרה נקבע כי המשיבה תשיב לקבוצת התובעים אשר הצטרפו לשירותי הכפלת מהירות הגלישה שבחבילה סכומים שנקבעו, על פי גודל החבילה שרכשו, מסך התשלום החודשי שנגבה בפועל עבור שירות זה. ההשבה תבוצע כך שלקוחות קיימים יזוכו בסכום האמור ישירות לאמצעי התשלום שבמערכת החברה ואילו לקוחות שעזבו יזוכו ישירות למערכת התשלום שבמערכת החברה במידה והוא תקין ובמידה ולא תישלח המחאה בדואר לכתובת המעודכנת בחברה. הסכומים שיצטברו מההחזרים המיועדים ללקוחות שאינם בעלי אמצעי תשלום תקין וכן סכום הזיכוי נמוך מ 20 ש"ח וכן כל לקוח שאין בידי החברה כתובת מעודכת או שההמחאה שנשלחה לא נפדתה תוך שישים יום יתרם לשמונה עמותות המפורטות בהסדר.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD