אוקטובר 2013

 • חיים אריאל נגד החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מת"צ 28566-07-12 | תאריך פרסום: 17.10.2013 | מחוזי בתל אביב

  התובענה הוגשה בגין טענת התובע לפיה הנתבעת אינה מסמנת כדין את המוצרים המכילים את רכיב ה"אספרטיים" במשקאות הדיאט השונים אותם היא משווקת.
  בהסדר הפשרה נקבע כי החברה המרכזית מתחייבת לתקן את אריזת המוצרים המפורטים בהסדר. בנוסף, החברה המרכזית תפעל להתאמת התקנות השונות ביחס לסימון בדבר הוראות האחזקה של המוצר על ידי הליכי חקיקה בכנסת וכן תשנה את התוויות המורות על הוראות האחזקה של המוצרים בתוך 12 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה. בנוסף, החברה המרכזית תתרום משקאות ממגוון המשקאות אותם היא משווקת, לעמותות המסייעות לנזקקים, בסך כולל של 100,000 ש"ח וזאת תוך 6 חודשים ממועד תוקף של פסקי הדין  המאשרת את הסדר הפשרה.

  למודעה>>
 • אורן הרשקוביץ ואסף נלדר נגד כלבו חצי חינם בע"מת"צ 30140-10-12 | תאריך פרסום: 14.10.2013 | מחוזי מרכז

  התובענה הוגשה בגין הטענה כי על אריזת פופקורן מוכן ארוז הנמכר על ידי החברה (להלן: "המוצר") לא הופיעה אזהרת חנק לילדים מתחת לגיל 5.
  בהסדר הפשרה נקבע כי הוא יחול על כל מי שרכש מהחברה את המוצר לאחר 18 במרץ 2000 ועד למועד הגשת התביעה ביום 18.10.2012. הוסכם כי החברה תקפיד הקפדה יתרה על הופעת אזהרת החנק על גבי אריזות המוצר. כמו כן החברה מתחייבת, בתוך 20 ימים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, להציע ללקוחותיה את המוצר במכירה מיוחדת של 1+1 בכל הסניפים שבהם נמכר המוצר.

  למודעה>>
 • אבו עסב נגד ISS - אשמרת בע"מת"צ 48575-11-11 | תאריך פרסום: 11.10.2013 | בית הדין האזורי לענייני עבודה בירושלים

  הנתבעת הינה חברת כוח אדם המעסיקה עובדים בתחום הניקיון. במסגרת העסקתה מחויבת הייתה החברה בתשלום עבור עובדיה בקופת גמל או קרן פנסיה כנדרש בסעיף יב לצו הרחבה בענף שירותי הנקיון והתחזוקה מכוח ס' 25 לחוק ההסכמים הקיבוציים, תשי"ז-1957.לטענת התובע, הנתבעת לא הפרישה תשלומי פנסיה כאמור.
  בהסדר הפשרה נקבע כי חברי הקבוצה הזכאים הם עובדים שהועסקו על ידי הנתבעת בתקופה שמתחילה 7 שנים לפני יום הגשת הבקשה לאישור ומסתיימת ביום הגשת הבקשה לאישור, או בחלק ממנה לפחות במשך חצי שנה, למעט עובדים אשר ניהלו ו\או מנהלים הליך משפטי כנגד הנתבעת ו\או שהגיעו להסכם או הסדר פשרה עם הנתבעת, בקשר עם התקופה הקובעת או חלק ממנה לגבי אותו חלק. בהתאם להסדר תיבדק זכאות חברי הקבוצה לפיצוי בגין עילת התובענה הייצוגית על ידי חשב שכר נציג הסתדרות העובדים הלאומית.

  למודעה>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD