תיקון בקשת האישור

  • אינסל נגד המועצה האיזורית עמק חפרבר"ם 4303/12| תאריך: 2012 | עליון

    השאלה המשפטית: מהם התנאים לתיקון בקשה לאישור תובענה כייצוגית?

    בית המשפט קבע שבקשה לתיקון תובענה ייצוגית תיבחן לפי אמת המידה הקבועה בתקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי ולאור אמת המידה שהתוותה הפסיקה לתיקון כתבי טענות. במסגרת זו, על בית המשפט להתחשב במאפייניו הייחודיים של הליך התובענה הייצוגית, והשלכתו על האינטרסים המתחרים של הצדדים: אינטרס הציבור בניהול תובענות ייצוגיות מוצדקות, השפעת הבקשה על חברי הקבוצה המיוצגת, בעיית הנציג המובנית, פערי המידע בין הצדדים ומנגד – החשש מפני ניצול לרעה של ההליך הייצוגי.

    לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD