נושאים אחרים

 • חבס השקעות בע"מ (1960) נגד כונס הנכסים הרשמי5937-10-13| תאריך: 2014 | מחוזי

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד חברה בהליך פירוק?
  בית המשפט המחוזי קבע כי על פי סעיף 267 לפקודות החברות מהרגע בו החל הליך של פירוק כנגד חברה יש לרכז את התביעות כנגדה להליך קולקטיבי אחד המתנהל בפני המפרק וזאת מטעמים של יעילות ושמירה על שוויון בין הנושים. כמו כן, ציין בית המשפט כי ההלכה הנוהגת באשר להמשך בירור תביעות ייצוגיות כנגד גופים חדלי פירעון קובעת כי האינטרס הציבורי מחייב להימנע מהתרת הגשתם של תובענות ייצוגיות כנגד החברה. על כן דחה בית המשפט המחוזי את שתי הבקשות לאישור תובענות יצוגיות שהוגשו כנגד החברה.

  לפסק דין>>
 • חזות בת שבע נגד עירית קרית מוצקיןת"מ (חי') 580-09-09| תאריך: 2011 | מחוזי

  שאלה משפטית: מהם העקרונות לסיווג תשלום עבור שירות שלטוני כמס/ אגרה/ מחיר? ; האם העירייה פועלת כדין בגביית "אגרת אשפה" ו"אגרת כיבוי אש"?
  בית המשפט המחוזי אישר את הבקשה לנהל את תובענה כייצוגית, שעניינה תשלום "אגרת אשפה" בכל הנוגע לגביית התשלום בתקופה מוגבלת לאור הנזק שעלול להיגרם לציבור, לאחר שקבע כי למבקשת יש עילת תביעה אישית להשבת סכומים שנגבו שלא כדין; הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה תשלום "כיבוי אש" נדחתה, מאחר שאין לומר שהמשיבה פעלה בהקשר זה שלא כדין.

  לפסק הדין>>
 • אורה מזרחי נגד מנהל מקרקעי ישראלעא 4831/07| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: האם תובענה ייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת לניהול ההליך כאשר עילת התביעה נוגעת לחוזים דומים שנכרתו בנסיבות שונות, המשפיעות על אופי פרשנות החוזה?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה סמכותו של הנתבע לגבות דמי היתר תלויה בנסיבות המערכת החוזית הספציפית של כל חוכר, לכן, עילת התביעה כוללת רכיב אינדיווידואלי מובהק, ולכן תובענה ייצוגית אינה הדרך ההוגנת והיעילה לבירור המחלוקת.

  לפסק דין>>
 • נצבא חברה להתנחלות בע"מ נגד מאיר עטר ו-35 אחריםעא 2773/04 עא 2843/04| תאריך: 2006 | עליון

  שאלה משפטית: הצעת רכש ושינוי תקנון בחברה פרטית - האם ההסכם שנחתם ושינוי תקנון החברה נעשו בהתאם לדין?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין הליך אישור הצעת הרכש היה כדין ועל כן רכישת החברה על ידי גורם שלישי הינה כדין.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD