עבודה

 • גרמן ישייב נגד הסתדרות העובדים הכללית החדשהע"ע 53348-01-12| תאריך: 2013 | בית הדין הארצי לעבודה

  שאלה משפטית: האם יש מקום לאישורה של תובענה ייצוגית כאשר חלים על יחסי הצדדים הסכם קיבוצי, וזאת חרף הוראתו של סעיף 10(3) לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006?
  בית הדין הארצי לעבודה קבע כי לאחר חתימתו של הסכם האכיפה, אין מקום לסטות מהוראתו המפורשת של החוק, ואין מקום לאישורה של התובענה הייצוגית. בית הדין ציין כי אומנם בשנים האחרונות ניתנו פסקי דין המסייגים את הוראת סעיף 10(3) לתוספת השנייה, זאת נוכח העובדה שהסכמים קיבוציים הפכו אות מתה ועל כן התירו לעובדים לפעול למימוש זכויותיהם באמצעות כלי התובענה הייצוגית. עם זאת, לדעת בית הדין, הסכם האכיפה מהווה נקודת מפנה של ממש במידת מעורבותה של ההסתדרות בהגנה ובאכיפת זכויותיהם של העובדים בענף השמירה והאבטחה. לדעת בית הדין, לאחר החתימה על הסכם האכיפה ראוי לחזור אל ההגיון הבסיסי העומד בבסיסו של סעיף 10(3) לתוספת השנייה לחוק והוא מתן האפשרות לארגוני העובדים לפעול בשימור יחסי העבודה הקיבוציים מול ארגוני המעסיקים.

  לפסק דין>>
 • אסף איל נגד בית הדין הארצי לעבודהבגצ 5183/11| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: האם יש מקום להתערב בהסכמת הצדדים במסגרת הסדר הסתלקות בנוגע לגמול שנפסק לתובע המייצג?
  בית המשפט העליון קבע כי ככלל, אין מקום להתערב בפסיקת הוצאות שנעשתה על ידי הערכאה הדיונית. כמו כן נקבע כי הפחתת שכר הטרחה הייתה מוצדקת בנסיבות העניין. 

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD