עמוד הבית > פסיקה כללית > ערעור על החלטה בבקשת אישור תובענה ייצוגית

ערעור על החלטה בבקשת אישור תובענה ייצוגית

 • מפעל הפיס נגד נורית וונדררעא 1926/12| תאריך: 2013 | עליון

  שאלה משפטית: מהם התנאים לאישור בקשת רשות ערעור על החלטה המאשרת ניהול תובענה כייצוגית?
  בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור. בית המשפט קבע כי יש לשקול את משמעות קבלת התובענה הייצוגית מבחינת הנתבע הייצוגי, משקל הסוגיות המתעוררות בבקשת רשות הערעור ביחס לאלה שנותר לדון בהן בתובענה עצמה וסיכוי בקשת רשות הערעור.

  לפסק דין>>
 • עיריית גבעתיים נגד התחדשות אורבנית ייזום ונדל"ןבשמ 1070/13| תאריך: 2013 | עליון

  שאלה משפטית: מהו המועד להגשת ערעור על החלטה הדוחה בקשת אישור?
  בית המשפט העליון קבע שמקום בו מתחרות שתי חלופות פרוצדוראליות, יש לתת עדיפות לחלופה המצמצמת במידה הפחותה יותר את זכות הערעור. בית המשפט החיל את תקנה 19(א) לתקנות התובענות הייצוגיות וקבע כי המועד להגשת הערעור הוא 45 יום ממועד מתן פסק הדין.

  לפסק דין>>
 • הדר חברה לביטוח בע"מ נגד בן עמירעא 2536/10| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: מתי יקבל בית המשפט בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט המחוזי לאשר תובענה ייצוגית?
  בית המשפט קבע שהשקולים בדיון בבקשה רשות ערעור על החלטה המאשרת תובענה כייצוגית הינם שלושה: השלכות ההחלטה על הנתבע, משקלן של השאלות שנותרו פתוחות להכרעת בית המשפט המחוזי וסיכויי ערעור.

   

  לפסק דין>>
 • טל פרחי נגד ונדום אופנה בע"מעא 7896/10| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: באילו נסיבות יושהה פרסומה של הודעה לפיה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית התקבלה?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה יש להורות על עיכוב פרסום ההודעה. כאשר שני הצדדים משיגים על החלטת הערכאה ראשונה בדבר אישור התובענה כייצוגית נראה כי ראוי לעכב את ביצוע הפרסום עד אשר יוכרעו הערעורים שהגישו הצדדים ויתברר היקף התובענה הייצוגית שיש לאשרה, אם בכלל.

  לפסק דין>>
 • הדר חברה לביטוח בע"מ נגד יורם בן עמירע"א 2536/10| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: האם על בית המשפט להיעתר לבקשת רשות ערעור על החלטה המאשרת ניהולה של תובענה כייצוגית?
  בית המשפט העליון דחה את הבקשה למתן רשות ערעור. נקבע כי החלטת בית המשפט המחוזי מכריעה במחלוקת העיקרית המתעוררת וכי יתר השאלות המתעוררות בהליך, ואשר צפויות להתברר בדיון בתובענה הייצוגית, אינן שאלות מורכבות במידה גבוהה ולכן אין סיבה לדון בהן כעת.

  לפסק דין>>
 • סלקום ישראל בע"מ נגד טל פתאלרעא 8761/09| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: האם יש לאשר בקשת ערעור על החלטת בית המשפט לאשר תובענה כייצוגית, או שיש להמתין עד למתן פסק דין בתובענה כולה כדי לערער על החלטה זו?
  בית המשפט קבע מהם השיקולים במתן רשות ערעור על החלטת אישור תובענה כייצוגית וקבע כי בנסיבות העניין יש מקום לקבל את בקשת הרשות לערער ולדון בערעור באופן מיידי. 

  לפסק דין>>
 • מחמוד מובראק עואודה- עו"ד נגד מועצה מקומית כפר כנא9749/07| תאריך: 2008 | עליון

  שאלה משפטית: כיצד ניתן לערער על החלטה הדוחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית?
  בית המשפט קבע כי דחייתה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית מהווה פסק דין, הניתן לערעור בזכות.

  לפסק דין>>
 • לימור פופיק נגד פזגז 1993 בע"מרע"א 8562/06| תאריך: 2007 | עליון

  שאלה משפטית: ערעור על דחיית בקשה לאישור תובענה כייצוגית. מתי ניתן להתיר הגשת ראיות נוספות ולהעיד עדים נוספים שלא צורפו לבקשת אישור תובענה ייצוגית?
  בית המשפט קבע כי דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית מהווה פסק דין הניתן לערעור בזכות ולעומתה החלטה המאשרת תובענה ייצוגית מהווה החלטה אחרת. בית המשפט קבע כי ככלל אין להתיר הגשתן של ראיות ועדויות שהיה ניתן בשקידה ראויה להגישן יחד עם הבקשה לאישור תובענה ייצוגית זאת למעט מקרים חריגים.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD