עמוד הבית > פסיקה כללית > שכר טרחה ושכר תובע מייצג של הקבוצה

שכר טרחה ושכר תובע מייצג של הקבוצה

 • מנחם פירט נגד אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מת"א 091792| תאריך: 2013 | מחוזי בתל אביב

  שאלה משפטית: האם יש לפסוק את שכר הטרחה והגמול לתובע המייצג מתוך הסכום שנפסק לטובת הקבוצה או בנוסף לו?
  בית המשפט קבע כי יש להפחית את הגמול לתובע ואת שכר הטרחה לבא כוחו מתוך הסכום שנפסק לטובת הקבוצה המיוצגת. לגישת בית המשפט ראוי ששכר הטרחה והגמול ישולמו על ידי הקבוצה, שכן התובע המייצג ובא כוחו פעלו למענה.

  לפסק דין>>
 • ד"ר באסם חזאן נגד קלאב הוטל אינטרנשיונלס (א.ק.ה)ע"א 127809| תאריך: 2013 | עליון

  שאלה משפטית: האם יש לפסוק שכר טרחה למתנגדים בתובענות ייצוגיות?
  בית המשפט, באמת אגב, ציין כי הוא נוטה לדעה שאין כל מניעה לפסוק שכר טרחה לעו"ד אשר הגיש התנגדות מנומקת בשם חברי הקבוצה להסדר הפשרה, במיוחד כאשר זו נתקבלה, כפי שסברו היועץ המשפטי לממשלה והמועצה הישראלית לצרכנות. בית המשפט ציין עוד כי חוק תובענות ייצוגיות מכיר באפשרות המוקנית לכל אחד מחברי הקבוצה להגיש התנגדות מנומקת להסדר פשרה, ס' 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, וכן כי לעיתים בשל "בעיית הנציג" קיימת חשיבות רבה לשמוע לא רק את עמדתם של צדדים שלישיים בנוגע להסדר פשרה אלא גם את עמדתם של חברי קבוצה אחרים, שאינם נמנים עם התובעים הייצוגים.

  לפסק דין>>
 • עיריית רעננה נגד לילך אקרמןעעמ 165/11| תאריך: 2013 | עליון

  שאלה משפטית: מהו הסכום הסביר לשכר טרחת עורך הדין המייצג וגמול התובע המייצג בתובענה ייצוגית כנגד רשות ציבורית?
  בית המשפט העליון קבע כי יש להפחית את שכר הטרחה שנפסק לטובת התובעת המייצגת בקובעו שהסכום חורג באופן בולט מהראוי והמקובל בנסיבות העניין, בייחוד מאחר ופוגע בקופה הציבורית.

  לפסק דין>>
 • מדינת ישראל נגד ז'וז'ו אבוטבולעעמ 6687/11| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: האם שכר הטרחה והגמול לתובע המייצג שנפסקו בתובענה ייצוגית שבה אושרה הודעת חדילה של הרשות הינם ראויים?
  בית המשפט העליון קבע את השיקולים בפסיקת שכר טרחת עורך דין מייצג וגמול תובע מייצג בתובענה ייצוגית שהוגשה מכוח פריט 11 לתוספת השנייה לחוק, כנגד רשות ציבורית ואושרה בה הודעת חדילה. בית המשפט קבע כי די בכך שלבקשת האישור הייתה תרומה מהותית להחלטת המדינה לשנות את מדיניות גביית האגרות בכדי להקים למשיב ולבאי כוחו, זכאות לגמול ולשכר טרחה. 

  לפסק דין>>
 • עזבון המנוח משה שמש נגד דן רייכרטעא 2046/10| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: כיצד יש לחשב את שכר הטרחה של עו"ד המייצג בתובענה ייצוגית שעניינה סעד כספי? 
  בית המשפט העליון קבע כי השיטה לחישוב שכר טרחתו של עורך הדין המייצג הינה שיטת האחוזים. לפי שיטה זו שכר הטרח של עורך הדין ייגזר מסך הסעד שנפסק וחולק לחברי הקבוצה המיוצגת. בקביעת שכר הטרחה והגמול של התובע.

  לפסק דין>>
 • אסף איל נגד בית הדין הארצי לעבודהבגצ 5183/11| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: האם יש מקום להתערב בהסכמת הצדדים במסגרת הסדר הסתלקות בנוגע לגמול שנפסק לתובע המייצג? 
  בית המשפט העליון קבע כי ככלל, אין מקום להתערב בפסיקת הוצאות שנעשתה על ידי הערכאה הדיונית. כמו כן נקבע כי הפחתת שכר הטרחה הייתה מוצדקת בנסיבות העניין. 

  לפסק דין>>
 • אליעזר לויט, עו"ד נגד קו אופ צפון, אגודה שיתופית לשירותים בע"מעא 9134/05| תאריך: 2008 | עליון

  שאלה משפטית: מהם השיקולים על פיהם יש לקבוע את שכר הטרחה של עורך הדין המייצג ואת הגמול לתובע המייצג בתובענה ייצוגית?
  בית המשפט קבע כי סעיף 23 לחוק תובענות ייצוגיות מונה רשימה לא ממצה של שיקולים אותם על בית המשפט להביא בחשבון. בנוסף, נקבע כי ניתן לפסוק גמול לתובע המייצג, כאשר הבקשה לאישור התובענה כייצוגית לא אושרה.

  לפסק דין>>
 • גיל בר טרוים נגד בנק לאומי לישראל בע"מעי"א 4065/03| תאריך: 2004 | עליון

  שאלה משפטית: האם דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשל הסכמת הנתבע להעניק את הסעד לחברי הקבוצה בטרם הכרעה בבקשה, מייתרת את זכות עורך הדין המייצג לקבל שכר טרחת עורך דין?
  סכום שכר הטרחה צריך לשקף את מידת תרומתו של עורך הדין להשגת ההסדר בין המפקח על הבנקים לבין הנתבע. במקרה הנדון, הגשת התובענה הייצוגית השפיעה על השגת ההסדר, אך נראה שלא הייתה הגורם היחידי לכך. על כן יש להכריע על בסיס הערכה בלבד.

  לפסק דין>>
 • משה ארגוב נגד קו אופ צפון אגודה שיתופית למוצרים בע"מע"א 02/ 8905| תאריך: 2004 | עליון

  שאלה משפטית: האם דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשל הסכמת הנתבעים להעניק את הסעד לחברי הקבוצה בטרם מתן פסק-דין, מייתרת את זכות עורך הדין המייצג לקבל שכר טרחת עורך דין?
  בית המשפט קבע כי יש לפסוק שכר טרחת עורך דין מייצג בנסיבות המקרה הואיל ובמועד הגשת התביעה, התביעה טרם התייתרה. יש להתחשב בהיקף השקעתו של עורך הדין בייזום ההליך ובגודל תרומתו במימוש ההישג אשר ייתר את הצורך לברר את התובענה כתובענה ייצוגית.

  לפסק דין>>
 • אנליסט אי.אמ.סי ניהול קרנות בנאמנות בע נגד ערר השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ ואח'ע"א 8430/99| תאריך: 2001 | עליון

  השאלה המשפטית: כיצד נקבע גמול התובע המייצג?
  בית המשפט קבע כי הגמול לתובע הייצוגי ישולם מתוך הסכומים אשר אותם מחויב הנתבע לשלם לקבוצה המיוצגת. בית המשפט מנה רשימה של שיקולים אותם יש לשקול בפסיקת גמול התובע הייצוגי: הטרחה והסיכון שנשא בהם התובע היצוגי ועוצמתם, ההכרה בחשיבות החברתית של התביעה הייצוגית, הפיצוי שיוותר בפועל לשאר חברי הקבוצה, החשש מתביעות סרק ומסחטנות.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD