עמוד הבית > פסיקה כללית > גילוי מסמכים

גילוי מסמכים

 • דומיקאר בע"מ נגד שלמה תחבורה (2007) בע"מרע"א 5349/13| תאריך: 2013 | עליון

  שאלה משפטית: האם תקנה 4(א) לתקנות העיון מכפיפה באופן גורף את כלל התובענות הייצוגיות לעיון הציבור מתוקף היותם הליך ייצוגי?
  נקבע כי חוק תובענות ייצוגיות מכיל מספר הוראות הנוגעות לפרסום פומבי של מסמכים מתיק בית המשפט בפנקס תובענות ייצוגיות (ס' 25(א) ו 28(א)) אולם עיון בהוראות חוק תובענות ייצוגיות מלמד כי אין בו הוראה מקבילה המורה על פרסום כתב התשובה לבקשה לאישור התובענה הייצוגית מטעם המשיב. גם בתובענות ייצוגיות נדרש טעם משכנע כדי לעיין בתיק בית המשפט. 

  לפסק דין>>
 • אי די חברה לפתוח בע"מ נגד יעל כבירי שמיע רעא 6762/12| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: האם יש מקום לחרוג מהכלל לפיו, בבקשות לאישור תובענה ייצוגית חלים כללים מצומצמים יחסית לעניין גילוי ועיון, במקרה של הצעת רכש מלאה לפי שיטת ה-DCF?
  בית המשפט העליון קבע שככלל בבקשות לאישור תובענה ייצוגית חלים כללים מצומצמים לעניין גילוי ועיון במסמכים. אולם, ייתכנו מקרים בהם יהיה זה מוצדק, נוכח קשיי ההוכחה האינהרנטיים להרחיבם. הרחבה זו תיעשה, עת מדובר בבקשה לאישור תובענה ייצוגית התוקפת הצעת רכש מלאה. עם זאת, נקבע שאין די בכך בכדי לאפשר לתובע הייצוגי לנהל "מסע דיג". אלא, על בית המשפט, מוטלת החובה לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו, ולהתחשב בהתנהלות הדיונית של התובע הייצוגי.

  לפסק דין>>
 • מעדניות האחים בכבוד בע"מ נגד שלמה גן צבירע"א 7956/08| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להורות על צו לגילוי מסמכי הצדדים בטרם אישור התביעה כייצוגית? 
  בית המשפט קבע כי  ניתן להוציא צו לגילוי מסמכי הנתבע בטרם אישור התובענה כייצוגית. גילוי המסמכים בשלב זה  נועד על מנת לעמוד על גודל הקבוצה והיקף העוולה. כמו כן נקבע כי גם לנתבע יש זכות לגילוי מסמכי התובע הדרושים לו כדי להוכיח כי התובע אינו עומד בתנאי הסף לאישור התובענה כייצוגית.

  לפסק דין>>
 • דורון לוי נגד חברת החדשות הישראלית בע"מרע"א 10911/07| תאריך: 2008 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן לאפשר לתובע מייצג להגיש בקשה מתוקנת לגילוי מסמכים לאחר שבקשתו המקורית נדחתה?
  בית המשפט קבע כי הבקשה לגילוי מסמכים שהגיש התובע הייתה רחבה מידי ולכן קבע כי היה מקום לדחותה. יחד עם זאת יש לאפשר לתובע להגיש בקשה מתוקנת.

  לפסק דין>>
 • בועז יפעת נגד דלק מוטורסרע"א 02/ 10052| תאריך: 2003 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן לקבל צו גילוי ועיון במסמכי הצד שכנגד בטרם אישור התובענה כייצוגית?
  יש לאפשר למבקש לאשר תובענה כייצוגית לקבל צו לגילוי מסמכים מהנתבע. בהתקיים שלושת התנאים הבאים: (1) מסמכים שיכולים לשפוך אור על שאלת התקיימות תנאי הסף לאישורה של התובענה כייצוגית (2) במקום בו ישנה תשתית ראייתית ראשונית המלמדת על סיכוי להתקיימות תנאי הסף (3) על המסמכים יחולו המגבלות המוטלות על צו גילוי ועיון שניתן בשלבים אחרים של הדיון, לרבות שמירת סודיות וחסיונות.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD