תנאים נוספים

 • לוי נגד מדינת ישראל- משרד השיכוןעא 7808/06| תאריך: 2012 | עליון

  השאלה המשפטית: האם התובעים המייצגים הוכיחו עילת תביעה אישית נגד הנתבעת?
  בית המשפט העליון קבע שאין למערערים עילת תביעה אישית. בנוסף, נקבע שהמערערים לא הוכיחו שקיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשפטיות שהתובענה מעלה, יוכרעו לטובת הקבוצה.

  לפסק דין>>
 • עיריית תל אביב נגד יהודה רסלר חברת עורכי דיןברמ 3284/10| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: האם התובע המייצג הצליח להוכיח סיכויי הצלחה סבירים בתובענה לטובת הקבוצה המיוצגת?
  בית המשפט העליון קבע כי התובע לא הוכיח שישנם סיכויי הצלחה סבירים בתובענה ועל כן אין לאשר את ניהול התביעה כייצוגית. 

  לפסק דין>>
 • נירה חגי נגד פרטנר תקשורת בע"מעא 3948/11| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: האם יש להותיר את הבירור העובדתי הדרוש להוכחת קיומה של קבוצה לשלב שלאחר אישור התובענה הייצוגית?
  בית המשפט העליון קבע שעל אף שיש למערערת עילת תביעה אישית, לא הוכח כי עילה זו משותפת לקבוצה מיוצגת שלמה. נקבע שהדרך להתגבר על בעיית פערי המידע בין הצדדים אינה להותיר את הבירור העובדתי הדרוש להוכחת קיומה של קבוצה לשלב שלאחר אישור התובענה הייצוגית. 

  לפסק דין>>
 • בנק מרכתיל דיסטונט בע"מ נגד מעונות עזרת ישראל-בני ברקרעא 4619/08| תאריך: 2012 | עליון

  שאלה משפטית: אימתי ייקבע כי הבנק הפר את הוראות סעיף 3 לחוק הבנקאות? 
  בית המשפט העליון קבע כי אין אפשרות סבירה כי התובע המייצג יצליח בתביעתו. זאת מכיוון שאי גילוי האפשרות לקבל הנחה על עמלה שנגבית מלקוחות הבנק, אינה מהווה הפרה של סעיף 3 לחוק הבנקאות. על כן נקבע שלא היה מקום לאשר את התובענה כייצוגית. 

  לפסק דין>>
 • משביר מחסני אופנה בע"מ נגד מועצה אזורית מטה אשרת"מ (חי') 15550-03-09| תאריך: 2011 | מחוזי

  שאלה משפטית: האם המבקשת עומדת בתנאים לאישור תובענה ייצוגית?
  בית המשפט המחוזי קבע שהמבקשת עומדת בתנאים הנדרשים לאישור התובענה כייצוגית- התובענה מעוררת שאלות מהותיות המשותפות לכלל חברי הקבוצה וניהול התובענה כייצוגית היא הדרך ההולמת בנסיבות העניין. בית המשפט ציין שהתובענה מהווה דוגמא הממחישה היטב את הצורך בהליך התובענה הייצוגית.

  לפסק דין>>
 • עופר מנירב- רו"ח נגד מדינת ישראל- משרד האוצרעע"מ 08/ 980| תאריך: 2011 | עליון

  שאלה משפטית: מהם העקרונות לסיווג תשלום עבור שירות שלטוני כמס/ אגרה/ מחיר?
  בית המשפט העליון עמד על המטרות והתנאים לאישור תובענה ייצוגית, ובמיוחד קיומו של תנאי בדבר סיכויי הצלחה גבוהים. נקבע שבהליך בקשה לאישור תובענה ייצוגית יידרש רף גבוה יותר של שכנוע בסבירות סיכויי התביעה מאשר בתביעה רגילה. כמו כן נקבע כי כאשר הרשות מספקת שירות אשר יש לו מקבילה במגזר האזרחי, ניתן לראות בתשלום משום "מחיר" ולא "אגרה".

  לפסק דין>>
 • אורה מזרחי נגד מנהל מקרקעי ישראלעא 4831/07| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: האם תובענה ייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת לניהול ההליך כאשר עילת התביעה נוגעת לחוזים דומים שנכרתו בנסיבות שונות, המשפיעות על אופי פרשנות החוזה?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות המקרה סמכותו של הנתבע לגבות דמי היתר תלויה בנסיבות המערכת החוזית הספציפית של כל חוכר, לכן, עילת התביעה כוללת רכיב אינדיווידואלי מובהק, ולכן תובענה ייצוגית אינה הדרך ההוגנת והיעילה לבירור המחלוקת.

  לפסק דין>>
 • סיני ליבל נגד נ.ד. יישום פתרונות פרקטיים בע"מעא 3022/08| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: מה דינה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה לאחר בקשת אישור אחרת באותו העניין?
  בית המשפט קבע כי בהתאם לסמכות בית המשפט לפי חוק תובענות ייצוגיות, רשאי בית המשפט למחוק אחת מהבקשות, וכן רשאי הוא להורות על צירוף או החלפה של מבקש והכל כדי שעניינה של הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר.

  לפסק דין>>
 • אוצר מפעלי ים נגד יהונתן כתבןרעא 9113/07| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: אילו עובדות יש להוכיח על מנת לעמוד בתנאי לאישור תובענה ייצוגית בנוגע לסיכויי הצלחה סבירים?
  בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין לא עמד התובע הייצוגי בנטל ההוכחה המוטל עליו בשלב בקשת האישור. לא ניתן להניח עובדות בשלב אישור התביעה הייצוגית, שהן ליבת המחלוקת. הנחה מסוג זה אינה יכולה להוות תשתית לאישור הגשת תובענה ייצוגית. 

  לפסק דין>>
 • עו"ד יובל שטנדל נגד חברת בזק בינלאומי בע"מעא 458/06| תאריך: 2009 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניהול תובענה כייצוגית הינה הדרך היעילה וההוגנת כאשר עילת התביעה הינה הטעיה צרכנית?
  נקבע כי על מנת להוכיח עילת הטעיה יש צורך להראות כי מתקיים קשר סיבתי בין הפרסום המטעה לבין רכישת השירות. על כן הליך של תובענה ייצוגית לא יביא בנסיבות העניין לייעול וקיצור ההליכים, מאחר והוא לא פוטר את התובעים הפוטנציאליים מהצורך להראות עבור כל אחד ואחד מהם בנפרד כי התקיים קשר סיבתי בין הפרסום המטעה לדרך התנהגותו ולנזק שנגרם לו בעקבות ההטעיה.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD