צרכנות

 • יוסף דביר נגד פזומט מקבוצת פז בע"מ29948-12-09| תאריך: 2014 | מחוזי

  שאלה משפטית: האם לאור קביעת הבודק שהסדר הפשרה שהוסכם אינו מהווה פיצוי מספיק יש להפחית משכר הטרחה של העורך דין המייצג?
  בית המשפט המחוזי קבע כי למרות שהסדר הפשרה באושר בסופו של דבר מביא לתועלת רבה לחברי הקבוצה יש לקחת בחשבון שההסדר אושר לאחר שהעורך דין המייצג הסכים לפשרות בלתי ראויות עבור הקבוצה. לכן, על מנת להעביר את המסר שגובה התגמול ושכר הטרחה תלויים לא רק בתוצאות ההליך אלא גם בהתנהלות הצדדים במהלכו הורה בית המשפט על הפחתת שכר הטרחה. בנוסף, קבע בית המשפט מנגנון השבה נוסף, מתוך היתרה שתיוותר לאור חברי הקבוצה שלא ינצלו את ההטבה שניתנה בהסדר הפשרה, עבור החברים שכבר ניצלו את ההטבה שניתנו וזאת לאור החשיבות שהנתבעים ישלמו את מלוא התשלום אליו התחייבו.

  לפסק דין>>
 • יובל קיכל נגד בזק- החברה הישראלית לתקשורת בע"מת"צ 5731-08-07| תאריך: 2011 | מחוזי

  שאלה משפטית: האם הסדר הפשרה שהוגש לבית המשפט הינו ראוי, הוגן וסביר?
  במסגרת הסכם הפשרה התחייבה הנתבעת לזכות את חשבונות לקוחותיה אשר חויבו שלא כדין בסכום אשר נגבה ביתר על ידה. זכאים אשר אינם נמנים עוד על לקוחות הנתבעת יוכלו להגיש בקשה לקבלת ההחזר. בנוסף התחייבה הנתבעת לתרום סכום נפרד למספר עמותות. בית המשפט אישר את ההסכם, מבלי למנות בודק. נקבע כי ההסכם מגשים שתי תכליות מרכזיות בהסכם פשרה בתובענה הייצוגית – הגינות כלפי חברי הקבוצה והרתעה מביצוע עוולות צרכניות. 

  לפסק דין>>
 • ברוזובסקי הובלות בע נגד איתוראן איתור ושליטה בעעא 7094/09| תאריך: 2010 | עליון

  שאלה משפטית: האם פסק דין, הקובע כי יש לדחות בקשה לאישור תובענה ייצוגית לאור הסכמת הנתבע לפעול בהתאם לדרישות התובע, מהווה אישור הסכם פשרה? ; אילו שיקולים יש לשקול בבוא בית המשפט לפסוק מהו הגמול לתובע המייצג ושכר הטרחה לעורך הדין המייצג?
  בית המשפט קבע כי הסכמת הנתבע לפעול ביוזמתו לתיקון העוולה העולה מכתב התביעה ודחיית התובענה בהתבסס על הסכמה זו, לא מהווים הסכם פשרה המחייב הפעלת מנגנון אישור ופיקוח של בית המשפט. כמו כן נקבע כי רשימת השיקולים הקבועה בחוק לפסיקת גובה שכר הטרחה לעורך הדין המייצג וגמול לתובע המייצג אינה רשימה סגורה וכי ניתן להוסיף לה, בין היתר, גם את אופן ניהול התובענה על-ידי התובע, את נכונותו להגיע לפשרה ולהסכמה על מנת להביא לסיום יעיל של התביעה וכן את התנהלותו הכללית בגדר ההליכים.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD