הסדרי פשרה שהוגשו לאישור בתי המשפט

חוק תובענות ייצוגיות קובע פרוצדורה מיוחדת אותה נדרשים הצדדים לבצע בטרם אישור הסדר הפשרה בהליך אשר מנוהל כתובענה ייצוגית. פרוצדורה זו מחוייבת מכוח החוק על מנת שבית המשפט יוכל להגן על זכויות חברי הקבוצה המיוצגת אשר אינם שותפים להליך המשפטי ואשר לא היו חלק מהמשא ומתן לקראת כריתת הסדר הפשרה בעניינם. אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית מהווה פסק דין עבור חברי הקבוצה המיוצגת בכל עילות התביעה אשר היוו חלק מההסדר. 
בהתאם לחוק, על הצדדים (התובע המייצג מחד והנתבעת מאידך) להגיש תחילה בקשה לאישור ההסדר, בצירוף ההסדר עצמו לבית המשפט הדן בתובענה ובצירוף תצהירים כפי שנדרש בחוק. על בית המשפט, בשלב זה, לבחון האם ההסדר סביר על פניו, או שיש לדחותו על הסף.  באם בית המשפט החליט שלא לדחות את ההסדר על הסף עליו להורות על פרסום המודעה בעיתונות בנוגע לכך שהוגשה בקשה לאישור ההסדר. פרסום ציבורי זה מאפשר לחברי הקבוצה המיוצגת בתובענה להודיע על רצונם שלא להיכלל בקבוצה וכן מאפשר להם ולארגונים ציבוריים הפועלים בתחום, להגיש התנגדויות לאישור ההסדר הפשרה.
הגשת התנגדויות לאישור הסדר הפשרה תעשה בתוך 45 ימים מיום פרסומו בעיתונות. 

    החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

    Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD