פנקס התובענות הייצוגיות

פנקס התובענות הייצוגיות הינו מרשם שעליו אחראי מנהל בתי המשפט ובמסגרתו מתפרסם מידע לציבור אודות תובענות ייצוגיות שהוגשו לבתי המשפט. הגישה לפנקס הינה באמצעות אתר האינטרנט של הנהלת בתי המשפט והיא פתוחה לציבור הרחב. הפנקס מיועד לספק לציבור הרחב ולעורכי הדין מידע אודות תובענות ייצוגיות שהוגשו לבתי המשפט השונים. הפנקס מכיל מידע אודות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו, בקשות לאישור שאושרו, הסכמי פשרה בתובענות ייצוגיות שהוגשו לאישור בית המשפט וכן פסקי דין בתובענות ייצוגיות. מטרת הפנקס הינה לאפשר לציבור גישה נוחה וקלה למידע אודות תובענות ייצוגיות המנוהלות בבתי המשפט. מטרה זו הינה חשובה במיוחד לאור העובדה שההליך הייצוגי מנוהל בשמם של נפגעים רבים המיוצגים במסגרתו, אשר לעיתים אינם מודעים כלל לקיומה של תובענה בעניינם וכל שכן על הגשת הסכם פשרה או על קבלת פסק דין בתובענה שכזו. הפנקס מתעדכן בהתאם להודעות שמתקבלות אצל מנהל בתי המשפט מעורכי הדין המייצגים בהליך הייצוגי , או מהצדדים עצמם. 
הגשת התנגדויות לאישור הסדר הפשרה תעשה בתוך 45 ימים מיום פרסומו בעיתונות.

 

 

    החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

    Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD