עמוד הבית > פסיקה כללית > מטרות התובענה הייצוגית

מטרות התובענה הייצוגית

 • אביב שירותים משפטיים בע"מ נגד בנק הפועלים בע"מ, ההנהלה הראשיתעא 10262/05| תאריך: 2008 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד תאגיד בנקאי בעילות שמקורן אינו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח)? ; האם היעדר פנייה לגורם הנתבע, בטרם הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, עולה לכדי חוסר תום לב? ; האם שינוי התנהגות הנתבע לאחר הגשת הבקשה שומטת את הקרקע מהאפשרות לאשר תובענה ייצוגית?
  נקבע כי חוק תובענות ייצוגיות הרחיב את עילות התביעה אשר בגינן ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד תאגיד בנקאי. כמו כן נקבע כי אין חובה בפנייה מקדימה לנתבע טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בנוסף קבע בית המשפט כי אין בשינוי התנהגות הנתבע לאחר הגשת התביעה בכדי לאיין את האפשרות לאשר תובענה ייצוגית בעניין.

  לפסק דין>>
 • עיריית רמלה נגד מרכז סליקה בנקאית בע"מע"ע 04/ 1644| תאריך: 2005 | עליון

  שאלה משפטית: האם רשות מקומית יכולה להגיש תובענה ייצוגית בשם עצמה וגופים נוספים אחרים כנגד חברה פרטית?
  בית המשפט העליון עמד על המטרות והתנאים לאישור תובענה ייצוגית, ובמיוחד קיומו של תנאי בדבר סיכויי הצלחה גבוהים. נקבע שבהליך בקשה לאישור תובענה ייצוגית יידרש רף גבוה יותר של שכנוע בסבירות סיכויי התביעה מאשר בתביעה רגילה. כמו כן נקבע כי כאשר הרשות מספק שירות אשר יש לו מקבילה במגזר האזרחי, ניתן לראות בתשלום משום "מחיר" ולא "אגרה".

  לפסק דין>>
 • מדינת ישראל נגד א.ש.ת ניהול פרוייקטים וכוח אדםרע"א 00/ 3126| תאריך: 2003 | עליון

  שאלה משפטית: האם ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד המדינה מכוח תקנה 29 לתקנות סדר הדין האזרחי?
  בית המשפט העניק פרשנות מצמצמת לתקנה 29. לפי פרשנות זו אין אפשרות לעשות שימוש בתקנה 29 לצורך הגשת תובענות ייצוגיות. האפשרות להגיש תובענות ייצוגיות מוגבלת לאותם עניינים אשר נקבע לגביהם הסדר חיובי מפורשות בחוקים הרלוונטיים.

  לפסק דין>>
 • מגן וקשת נגד טמפו תעשיות בירה ע"א 2967/95| תאריך: 1997 | עליון

  שאלה משפטית: מהו הנטל המוטל על התובע בתובענה ייצוגית -לפי חוק ניירות ערך, להוכיח כי יש לו עילת תביעה אישית נגד הנתבע?
  בית המשפט קבע כי על מנת להגיש תובענה ייצוגית, על התובע הייצוגי להראות כי אכן עומדת לו עילת תביעה אישית. פסק הדין ניתן לפני כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות.

  לפסק דין>>
1

החוקים, התקנות ופסקי הדין באדיבות אתר נבו

Design: NERUBAY DESIGN | Developed by: WiseGroup Media LTD